Hatet mot fornuften

Jeg har tatt Kjetil Rolness på ordet. Framfor å spre rundt meg med adjektiver om Human Rights Service har jeg gått til roten av ondet, dvs. rapportene deres. Siden ingen kjenner Oslo bedre enn meg valgte jeg meg derfor ut en ”rapport” som omhandlet Oslo: ”HRS 3:14. Segregering, mangfold og integrering – med fokus på Oslos delbydeler og skolen”.

Jeg skriver ”rapport” i anførselstegn fordi jeg sannelig ikke vet hvilken sjanger denne ”rapporten” befinner seg i. Hvem som har skrevet denne ”rapporten” vet vi ikke siden den ikke er signert. Etter å ha lest den skjønner jeg hvorfor. Av frykt for å få dette makkverket knyttet til seg selv. Hadde det vært en anstendig forskningsrapport ville vi innledningvis bli møtt med forskningspørsmålene. Hvilke spørsmål er det ”rapporten” skal besvare? Interessante forskningsspørsmål som kan undersøke om det faktisk pågår segregering i Oslo er mange: Oppleves det som sosialt belastende å bo i Groruddalen? Blir muslimske minoriteter trakassert når det drar til sentrum som i Paris? Er det vanskeligere å få jobb hvis man kommer fra Holmlia? Opplever innbyggerne på Furuset frykt for å bevege seg i nærområdet? Osv.

Skjermbilde 2015-10-11 kl. 17.02.57

En god konklusjon skal jo summere opp minst fire foregående trinn. Forskningsspørsmålene skal defineres, metode skal velges, data skal samles inn, og data skal behandles metodisk. I denne ”rapporten” er trinn 1, 2, 3,4 borte og alle oppstillingene av data er bare en pliktøvelse for å kunne utbasunere sin sjokkartede konklusjon om at flere av Oslos bydeler snart er som Rosengård i Malmø. : ”Med tanke på at Oslo nå faktisk ligger an til å få åtte områder i 2030 som befolkningsmessig kan minne om dagens Rosengård i Malmö, mener vi det burde vært en partipolitisk samling om å gi Oslo en innvandringsstopp det kommende tiåret”.

Hvilken datainnsamling har de utført? Absolutt ingen. Da bortsett fra å samle inn 7 tabeller og 19 figurer som er kjent for alle som leser Statistisk Årbok for Oslo kommune og Oslo-speilet. Det er litt vanskelig å ta HRS i tallfusking Kjetil Rolness når de eneste tallene som blir brakt til torgs er fra kommunen selv. Hvor er spørreundersøkelsene fra beboerne i de områder de mener snart er Rosengärd? Hvor er de kvalitative intervjuene med beboerne? Hvor er den komparative analysen mellom Rosengård og aktuelle norske bydeler? Eller er det slik at Rosengård og de norske bydelene i Groruddalen og Søndre Nordstrand ikke deler noen likhetstegn utover at de har mange minoriteter? I Groruddalen og Søndre Nordstrand eier jo de fleste leilighetene sine selv i motsetning til i Sverige. Hva med arbeidsledigheten? I Oslo er arbeidsledigheten blant minoriteter noe over 7 prosent, og ingen studier i verden finner noen signifikans mellom innbyggernes mulighet til å lykkes i livet når de kommer fra nabolag med under 12% arbeidsledighet. Oslo har ingen fattige bydeler målt mot bydeler i enhver annen storby i verden.

Hvilket teoretisk landskap støtter ”rapporten” seg på? Det er vanskelig å få øye på da ”rapporten” mangler en referanseliste. Men siden forfatteren i hvert fall har lært seg å sette inn fotnoter kan teorigrunnlaget ekstraheres. HRS låner autoritet ikke minst fra den amerikanske statsviteren Robert Putnam, samt den britiske utviklingsøkonomen Paul Collier og den nederlandske sosiologen Jaap Dronker. Putnams originale tese er at multietniske samfunn fører til mindre tillit blant innbyggerne i et land. I det minste, og dette er viktig, ”in the short run”. Dronker anvender Putnams tese på nabolag i Nederland og finner samsvar med tesen. Dette er i og for seg en lite kontroversiell tese, og fortjener mer forskning. Når mennesker utsettes for heterogenitet tar det lengre tid å knytte sterke relasjoner. Framfor umiddelbar bonding med likesinnede må de først gå veien om ”social bridging” med mennesker som er forskjellige fra seg selv. Men verken Putnam eller Jonker sier at dette er umulig, eller ikke ønskelig. De blir altså ikke fristet til å dra politiske implikasjoner. Det hadde tatt seg ut. Å ta til ordet for at USA som er befolket av immigranter skal stenge grensene ville vært selvmord. For alle oss bygeografer som har lest side opp og side ned om sosial kapital og nabolagseffekter, handler integrasjonspolitikk mer om hvordan få til ”social bridging” framfor å gjøre som HRS som hopper rett på konklusjonen om at like barn leker best, derfor må vi ha innvandringsstopp.

Det mest graverende dog er at ”rapporten” snakker om segregering uten å ha snøring på hva segregering er for noe. ”Rapporten” setter opp høy andel innvandrere i en bydel som bevis for segregering. Segregering kan godt sjablonmessig stilles opp som en romlig separering av etnisiteter eller grupper, men graden av segregering går ikke på en romlig konsentrasjon av innvandrere, men hvor lukket overgangene mellom disse rommene er. Og hvor porøse eller stengte grensene oppfattes er alltid underlagt et maktforhold. Historisk har alltid segregering vært statsinitiert for å få kontroll over uønskede elementer. Slik bystatmyndighetene gjorde med jødene i middelalderens Venezia. Jødene fikk handle i byen, men måtte bo på en øy utenfor. Herav oppstår også den første bruken av ghetto-begrepet (av italiensk gettare). De ble videre merket. Jødiske menn fikk gul sirkel, og kvinnene måtte gå med gule skjerf. Mottrekket for de som blir utsatt for segregering og stimatisering er å lukke seg og dermed utvikle en diaspora. Utviklingen av diasporaer er historisk et defensivt mottrekk for alle som er utsatt for segregering. Og ikke motsatt slik HRS ser ut til å innbille seg.

HRS-”rapporten” tar sats i konklusjonen. ”Å ta sjansen på at Oslo skulle klare det ingen andre større byer i Europa har klart, nemlig å skape velfungerende byer med høy innvandrerdel, der innbyggerne samtidig samhandler bredt på tvers av nasjonalt og etnisk bakgrunn, fremstår som politisk rulett”. Det er dog et lite problem ”rapporten” overser. Ingenting av tall de presenterer underbygger denne konklusjonen. Tallene viser at Oslo får flere etniske minoriteter, og hvis det fortsetter vil de bli i flertall i mange bydeler om 20 år. Det vet vi fra før. Men hvorfor dette skal være så problematisk sier ”rapporten” intet om. Da bortsett fra to avisartikler der en blond skolejente føler seg mobbet bort fra skolen, og en familie som flytter fordi det er for mange innvandrere i Groruddalen. Men det sier vel noe om den faglige kvaliteten til denne ”rapporten” at den bruker avisartikler som sannhetsbevis.

Av respekt for Kjetil Rolness skal jeg ikke ut fra denne ”rapporten” hoppe til en generell konklusjon om Human Right Service eller Hege Storhaug. Selv om ”rapporten” altfor mange ganger bryter ut i et forsvar for hva Hege Storhaug har sagt eller gjort, og hvor mange ”liker” hun og HRS´s artikler får på Facebook, eller hvor mange kommentarer de får i avisene. Men min gjennomgang forsvarer i hvertfall denne konklusjonen: Sett med akademiske forskningsbriller er denne ”rapporten” et makkverk.

Så koster jeg på meg et bittelite uakademisk etterord. Problemet med HRS er ikke Hege Storhaugs personlige agenda eller verdisyn. Det er at HRS får skattekroner for å publisere noe som faglig sett er helt bånn i bøtta, og totalt uegnet som faglig grunnlag for politikkutforming. Politikkutforming må skje på bakgrunn av at forskning kan påvise kausale sammenhenger mellom konsentrasjon av minoriteter og uønsket samfunnsutvikling. Denne ”rapporten” påviser ingen kausale sammenhenger mellom konsentrasjon av etniske minoriteter og en uønsket utvikling, og duger knapt som opptenningspapir. Til det er den for tilgriset av oppgulp.

Nordmenn har alltid fått moralsk panikk i møte med fremmede. Enhver ansamling av andre farger enn bleke ansiktet fører til statlig innvandringsstopp, forbud mot prostitusjon eller tiggerforbud. Men sammenlignet med ghettoene i USA, latinamerikanske favelaer, parisiske banlieus eller svenske förorter er vi ikke i nærheten av å oppleve segregering.   Men som alle andre multietniske storbyer er utfordringen for Oslo å danne det Richard Sennett kaller for ”a civic community among cultural others”. Eller sagt på god latin: A pluribus unum. En mangfoldig enhet. I dette arbeidet har HRS ingen ting å bidra med.

 

 

 

 

67 Comments

 1. Forstod ikke bæra. Om rapporten var dårlig, så var jommen behandlingen av den det også. En lenke kunne i det minste gjort seg, slik at spesielt interesserte kunne prøve å følge sporet….

  Reply

  1. Takk for tips. Lenke er nå lagt ut. Håper du skjønner noe mer nå.

   Reply

 2. Å tenk om også andre kunne basere sine utsagn på data fra SSB og annet offentlig tallmateriale! Jeg har bare lest andre kapittel to i rapporten og det var en saklig gjennomgang av undersøkelser SSB har gjort om segregering. Det store norske leksikon definerer segregering som det motsatte av integrering, så det er vel ikke helt urimelig å bruke det som uttrykk for manglende integrering. Om det er det mest graverende ved rapporten – dine ord – så kan det da ikke være så ille? Du fikk da i det minste en mulighet til å øse av din historiske kunnskap. Bevisbyrden for at det pågående eksperimentet med utstrakt innvandring skal gå bra, må da ligge på de som ønsker å åpne grensene mer. Det må være lov å komme med et varsko før skaden er skjedd.

  Reply

  1. Andreas Wærholm October 12, 2015 at 00:42

   Jo, det er urimelig, for segregering er en aktiv handling for å forhindre integrering. Det er ikke bare bare å basere sine argumenter på statistikk. Det er en grunn til at det er et eget fag. Kapittel to vil jeg heller si var et kapittel fylt med en mengde påstander, uten egentlig noe særlig data til å backe det opp. Dette er en pinlig dårlig rapport der, og jeg får helt klart inntrykk av at forfatteren hadde konklusjonen klar på forhånd, og bare lette etter data som passet sammen med konklusjonen. Den riktige måten, er å ha en tese, så å undersøke om dataene bekrefter, avkrefter, eller verken bekrefter eller avkrefter; tesen.

   Reply

   1. David Alexander October 12, 2015 at 07:34

    “at forfatteren hadde konklusjonen klar på forhånd” er vell snarere normen en unntaket i den verden vi lever i. Det meste er kjøpt og betalt av noen, og som regel mer eller mindre farget av dette. Ved at man åpenbart har hatt en “ønsket” konklusjon.
    Nå har jeg noen vekttall i “Anvendt statistikk”, og det er rimelig klart at for den drevne statistiker er det lett å anvende tallene, og fremstillingen av de (bla. grafer), på en slik måte at den menige man kunne få et annet inntrykk enn hva tallene faktisk forteller, om vedkommende ønsker dette.
    I så måte syntes jeg mye statistikk, uavhengig av om oppdragsgiver/utarbeider tilhører høyre eller venstre siden, holder lav kvalitet Både hva gjelder utvalg, gjennomføring (bla. formulering av spørsmål/ordlyd) og analyse,konklusjon,presentasjon.

    Reply

    1. Det er helt greit å jobbe etter en hypotese, men da må man jo påvise/underbygge hypotesen i konklusjonen, ikke bare kline til med en sjokkartet konklusjon uten dekning i rapporten

     Reply

   2. Jeg lærte ett og annet om fordelinger, hypotesetesting og signifikans da jeg studerte faget, og jeg har stor tillitt til at statistikerene på SSB kan sitt fag. Forståelig nok er de tilbakeholdne med å komme med tolkninger av statistikken de produserer. Det hender riktignok at de rykker ut når media eller andre bruker resultatene deres feil – inkludert HRS. For deres oppgave er å fremskaffe tallmateriale og presentere dette slik at kan ligge til grunn for diskusjoner, avtaler og beslutninger. Jeg er vel enig i at HRS er forutintatt og svært selektiv i deres jakt på data som støtter deres konklusjoner, det er interesseorganisasjonene for innvandring også. På den andre siden så falsifiserer HRS i det minst det perfekte glansbildet som tegnes av innvandring av mediaeliten som Erling her en del av.

    Reply

 3. Petter Kjørstad October 11, 2015 at 19:40

  Bra jobba!

  Jeg har vært inne og kikket på noen av rapportene til HRS og har også stusset en del, Erling Fossen.
  Forutinntattheten skinner igjennom allerede i innledningene. Konklusjonen i hvert enkelt kapittel framgår av kapitteloverskriftene.

  Jeg bet meg merke i denne formuleringen i rapporten du tar for deg i bloggposten:

  “… ikke fordi vi mener at det økonomiske aspektet er det mest «betente» i et innvandringsland som Norge (det er det antakelig spørsmål knyttet til sammenhengskraft, verdier og landets nasjonale karakter som er), men fordi vi ønsket å bidra til å dreie debatten mer bort fra følelser og mer over til fakta.”

  Deretter går de over til å skryte av hvor mange likes og kommentarer de har fått på FaceBook(!) og sitere svært følelsesladde uttalelser fra de nevnte avisartiklene.

  Og hva betyr det at noe av det HRS anser som det viktigste, er “landets nasjonale karakter”?

  Reply

  1. Landets nasjonal karakter er jo forhåpentligvis S (Særdeles godt) eller i det minste M (Meget godt). G (Godt) er for så vidt greit nok, meng Ng (Nokså godt) og Lg (Lite godt) håper jeg vi kan holde oss unna.

   Reply

 4. Syns rapporten Fra HRS er god og stiller åpne spørsmål. Jeg opplever derfor at ditt innlegg er en skivebom og skrevet bare fordi du er uenig, og det gjør ikke faktaene i rapporten feil.

  Reply

  1. Åpen og stiller spørsmål? Da kommer vi fra forskjellige planeter, men det er lov det. Rapporten slår jo fast at åtte av Oslos delbydeler er i ferd med å bli Rosengård i Malmø. Uten å ha dokumentert noen tendenser som egngang ligner. Åpen? Stiller spørsmål? Nei, hamrer inn.

   Reply

   1. Ja, den stiller spørsmål, og i innledning syns jeg den er ryddig og legger lista for hva de forsøker å belyse i rapporten
    Den konkluderer ikke slik du sier her, den sier at “kan ha….” ikke at vi “garantert har” slik du ønsker at det skal fremstå her.

    Reply

    1. Du mener altså en offentlig finansiert rapport kan trekke inn sammenligningen med Rosengård i konklusjonen uten å ha en komparativ analyse av Rosengård og de bydelene i Oslo som rapporten mener ligner? For meg er dette spekulativt nonsens

     Reply

     1. Fremgår ikke det av konteksten? Det fins ingen rapport hvor det greies ut om samtlige begreper i rapporten før de brukes. Slik jeg leser deg er det hele et slags forsøk på å delegitimere ved å angripe formen fremfor innholdet. Jeg oppfordrer deg til å skrive en rapport som beviser det motsatte av denne rapporten.

 5. mener bestemt at det heter E pluribus unum, men der har du meg 🙂

  Reply

  1. Petter Kjørstad October 11, 2015 at 21:58

   Så akkurat det samme. Det er det det står på amerikanske mynter.

   Reply

 6. Det er smått morsomt men også litt tragisk at en selv som bor på Montebello slakter en rapport med tall fra SSB og Oslo kommune, mest sannsynlig pga. at kona hans er uenig i den.

  Reply

  1. Andreas Wærholm October 12, 2015 at 00:49

   Det er så tragisk når anonyme nettdebattanter/troll går på mannen og ikke ballen. Er en grunn til at mange nettaviser krever fullt navn. Hvem som helst kan lage rapporter med tall fra SSB og Oslo kommune, men ikke alle klarer å tolke statistikk riktig. Det er en grunn til at det er et eget fag!

   Reply

   1. Riktig. Og hun som har laget rapporten vet så absolutt hva hun snakker om, som du ser… OM du gidder å lese, da.
    http://www.rights.no/2015/10/mellom-hat-og-metode/

    Reply

 7. Hang men helt til den rasistiske slengeren om nordmenn og panikk. Det må vel være mulig å klarer å skrive et helt stykke tekst uten å ramle borti platte generaliseringer? Puteprosa lissom…

  Reply

 8. Ahh! Forfriskende deilig! Godt skrevet, godt innlegg!

  Reply

 9. Det er vel betimelig at du Erling Fossen har interesse av å slakte alt som kan tale imot en økning av nye landsmenn i Oslo regionen ?
  Som daglig leder i Oslo Metropolitan Arena, en forening eid av noen av Norges største eiendomsutviklere.er vel befolkningsvekst og fortetting en meget viktig agenda ?

  Reply

  1. Andreas Wærholm October 12, 2015 at 01:05

   Han har i det minste mot nok til å publisere ting under sitt eget navn. Det samme kan ikke sies om deg. Det er ekstra synd at du skjuler deg bak anonymiteten, når kommentaren din har null og niks med saken å gjøre.

   Reply

   1. Så lenge du tar ballen og ikke mannen er det knekkende likegyldig hva folk heter. Hvilken glede har du av om vedkommende heter Per eller Pål?

    Reply

   2. Daniel Snekkerhaugen October 12, 2015 at 22:54

    Det er veldig enkelt å komme med utsagn som er hånd i hanske med eksisterende samfunnsklima. Derimot hvis en formidler oppfatninger og hendelser som bryter med eksisterende samfunnsklima, kan det medføre reaksjoner. Som det kommer frem her https://www.document.no/2015/10/nar-meningene-dine-koster-deg-jobben/

    Så for å oppsummere: Det kan være en grunn for at folk velger å være anonym. Men det fratar selvfølgelig ikke de med særdeles politisk korrekte oppfatninger med deres fulle navn å hovere

    Reply

    1. Med min kritikk av nasjonalstaten har vel jeg brutt vesentlig med eksisterende samfunnsklima i 25 år. Så den treffer ikke helt Daniel.

     Reply

   3. Tullprat og logisk tankefeil. 2+3 er fortsatt 5 selv om det fremsettes anonymt.

    Reply

  2. Andreas Wærholm October 12, 2015 at 01:12

   I tillegg syns jeg du argumenterer som en konspirasjonsteoretiker. Skal mye “sjonglering” til for å få det til at (relativt) ressurssvak, ikke-vestlige nye landsmenn, er noe Oslo Metropolitan Arena kommer til å profittere på. Om noe, så er det heller ressurssterke nordmenn og innvandrere fra I-land som kommer til å bidra til økt omsetning.

   Reply

  3. Her snakker jeg utelukkende som masterstudent i bygeografi. Fortetting burde være på alles agenda, det er både økologisk, økonomisk og sosialt lurt.

   Reply

 10. Dette holder ikke Erling Fossen. Det er masse her jeg ikke gidder å ta tak i (umiddelbart), men når du f.eks. skriver:

  “Politikkutforming må skje på bakgrunn av at forskning kan påvise kausale sammenhenger mellom konsentrasjon av minoriteter og uønsket samfunnsutvikling.”

  …blir dette helt feil. Det er masse politikkutforming som ikke baseres på kausale sammenhenger eller kvantifiserbare parametere. Mye går på “følelser” som f.eks. ja/nei til søndagsåpne butikker. Man kan alltids finne vikarierende motiver i den ene eller andre leiren, men til syvende og sist dreir dette seg om man synes det er “riktig” å shoppe på helligdagen.

  På samme måte er det selvsagt umulig å kvantifisere kulturendringer som skjer i samfunnet, men selvsagt er de der.

  “segregerning…men hvor lukket overgangene mellom disse rommene er.” Ja, hvordan måler man det da Erling Fossen? Du kan kjøre noen spøreundersøkelser og høre hva folk “opplever” og prøve å sette tall på dette, men hva er det for slags kvasivitenskap?

  Jeg vet ikke hva rapportene til HRS tar mål av seg for å være, men at fremmedkulturell innvandring gir negative utslag på kriminalitetsstatistikkene, resultater i grunnskolen og kostnader over et livsløp er udiskutabelt. I tillegg har vi kostnadene ved å bli kalt ‘hore’ når man går nedover Brugata eller den økte frykten for å bli voldtatt.

  Du etterlyser en univeritetsavhandling over et tema som er svært ressurskrevende å gjøre analyser på, samtidig som “alle vet” hvordan dette landskapet henger sammen. Dette er en debattfelle som det bare er å styre unna. Det er like håpløst som å begynne å diskutere “hva en nordmann er”. I denne konteksten vet alle hva vi snakker om, og hvis man er interessert i å diskutere hovedproblemene dropper man de akademiske øvelsene og spissfindighetene og diskuterer heller sak.

  Reply

  1. Jeg håper inderlig ikke at du sammenligner politikkfeltene innvandring/integrering med søndagsåpne butikker? Da har vi mista hverandre før vårt forhold fikk mulighet til å utvikle seg. Hvis du ser en uønsket samfunnsutvikling som følge av høy tetthet av minoriteter må du vite hva det skyldes før du setter inn et tiltak. Hvis ikke gjør du bare vondt verre.

   Reply

   1. Innvandring og søndagsåpne butikker har minimalt med hverandre å gjøre, bortsett fra at mange søndagsåpne butikker drives av innvandrere:-), og at “følelser” i stor grad ligger til grunn for hva man synes om temaet.

    Det jeg prøvde å forklare var at mange politiske avgjørelser fattes på et grunnlag som er vanskelig/umulig å kvantifisere. I en debatt står man alltid sterkest hvis man kan underbygge argumentasjonen med tall. Når du så etterspør spørreundersøkelser og annet tallmateriale blir dette fort en “felle” som det egentlig bare er best å avkle med en gang.

    Nå kan man selvsagt kjøre løs med spørreundersøkelser i øst og vest, men så må man samtidig stille et spørsmål om hviken verdi disse tallene har. Alt for mye kvasivitenskap er tatt frem på bakgrunn av spørsmål som “På en skala fra 1 til 10. Hvor redd er du for å gå alene gjennom Slottsparken en mørk høstkveld?”. Selvsagt klarer ikke folk å kvantifisere dette i nærheten av riktig. Redd i forhold til hva? Redd i forhold til å få kreft? Er man like redd hver gang man går?

    Og så sitter en “forskeren” der med et kakediagram og proklamerer at “25% av de spurte følte seg under 20% redde (evt. lite redde) for å gå gjennom Slottsparken”. Dette er en klassisk “shit in – shit out”-undersøkelse, men som brukes for mye mer en den er verdt.

    Så til poenget med innvandring. Vi HAR masse godt tallmateriale knyttet til innvandring. Enhver som kan lese statistikk vet at dette ikke taler i innvandreres favør. I tillegg har vi områder som jeg har nevnt vankelig lar seg kvantifisere. Men, de er mange og totalt sett viktige. Hva er kostnaden ved å blir kalt “hore”? Hva er verdien av bli kjent med folk fra andre deler av verden? Hva er kostnaden av irritasjonen over å måtte forholde seg til bønnerop fra en minaret? Hva er verdien av å ha frihet til å handle på en søndag?

    Derfor er avhandling du etterspør fra HRS utidig og kun egnet som en felle.

    Reply

   2. “Jeg håper inderlig ikke at du sammenligner politikkfeltene innvandring/integrering med søndagsåpne butikker?”

    Det er da ikke engang et relevant spørsmål. Har du huet inni ræva eller hva siden du er så intellektuelt dysfunsjonell som du gir inntrykk av. Du klarer mao ikke engang å oppfatte hva debatten handler om.

    Reply

   3. Can not tell because of PC October 15, 2015 at 16:39

    “Hvis du ser en uønsket samfunnsutvikling som følge av høy tetthet av minoriteter må du vite hva det skyldes før du setter inn et tiltak. ”

    Jeg mener dette skyldes islam. Vi ser ikke samme problemer med innvandring fra ikke-muslimske områder. Det er fordi at islam er anderledes enn andre religioner. I sin form fremstår islam mere en ideologi.

    Tiltak? Selektiv innvandring og det sier seg selv hva som må selekteres bort.

    Reply

 11. Dine akademiske briller er vel av typen “de små runde”. Ditt akademiske språk i fremføringen av kritikken, er helt grei, men treffer vel bare en engere akademisk krets av likesinnede.
  En rapport av dette slaget vil skape debatt, og det er bra.

  Du nevner ikke demografi – kan det være fordi du ser segregeringen, og parallellsamfunn nærmest nøytraliserer ordet. Diaspora kan – sett fra myndighetenes side – la problemene flyte litt rundt, og å slippe konsolidering og deretter revolter.

  Som “bygeograf” (setter dette i anførsel , sånn på ert, siden du gjør det med rapporten) ser du vel også en stats sammensetning, utvikling, ståsted og fremtid, samt lokale og nasjonale politiske endringer, grunnet i diaspora, egensegregering og manglende vilje til integrering.
  Om norske myndigheter – lokalt eller nasjonalt – har en agenda, er tvilsomt, men småpartiene setter sine spor.

  Du river i stykker rapporten, greit nok – den har sine mangler – men det er magert med konstruktive løsninger på rapportens påpekte problemer. Som “bygeograf” har du vel gjort deg tanker om problemene du ikke ser, men som andre påstår eksisterer, og at du derfor bør forklare at det du ikke ser, ikke kan eksistere – for så å forklare hvorfor tingenes tilstand bare er fryd og glede.

  Du bruker et akademisk språk, men på slutten ble du “en av gutta i gata”, når du skriver at rapporten “- duger knapt nok som opptenningspapir.Til det er den for tilgriset av oppgulp”.
  Du nedverdiger deg til det nivået du mener rapporten står for.

  Reply

  1. VI kan være enig i en felles virkelighetsbeskrivelse. Det er stor sjanse for at det blir flere minoriteter i Oslo. Foreløpig har ikke dette skapt de store problemene i form av massearbeidsledighet, ghettotendenser, økt kriminalitet etc. Vi har sterke bydelsmyndigheter, sunn økonomi og kan dermed sette inn virkemidler hvis vi ser en uheldig sammfunnsutvikling. En av grunnene til at det ikke skjer en uheldig samfunnsutvikling tror jeg er at de aller fleste innvandringsmotstandere kaller innvandrere, er født i Oslo og er Oslofolk som meg. Hvis du bytter det noen liker å kalle 2. generasjons innvandrer med Oslofolk er ser tallene langt mindre dramatiske ut.

   Reply

   1. Ingen massearbeidsledighet? 73% (!) av somaliere i Norge er uten jobb. 57% av irakerne har ikke jobb. 53% av afghanere har ikke jobb. Selv blant de liksom høyt utdannede syrerne var sysselsettingen på langt under 50% – og det var FØR borgerkrigen. De fleste innbyggerne i disse gruppene bor i Oslo.

    Tallene er her:

    Dette, min gode mann, er massearbeidsledighet. Rett foran øynene dine.

    Tallene er forøvrig her.

    http://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvregsys/aar/2014-06-26?fane=tabell&sort=nummer&tabell=183581

    Oslo kommune har slettes ikke sunn økonomi. Oslo har gjeld til jekslene, og kveles langsomt av pensjonsutgifter.

    I motsetning til hva man tror er ikke 2. generasjons innvandrere noe mindre religiøse enn sine foreldre. Snarere er de MER religiøse. Les dette fra Danmark:

    http://www.b.dk/nationalt/danske-muslimer-bliver-mere-troende

    Dette vil bidra til å splitte samfunnet ytterligere.

    At kriminaliteten synker i Oslo har en sammenheng med at folk har sluttet å anmelde. Per 1. oktober var halvparten av anmeldelsene for vinningskriminalitet. Men antallet anmeldelser for disse forbrytelsene gikk ned med nesten 14% fra 2014! Kun de helt forblindede tror dette har noe med å gjøre at det faktisk har blitt færre forbrytelser. Folk har sluttet å anmelde hverdagskriminalitet.

    Forøvrig kan du godt lage din egen definisjon av innvandrer, men SSBs er altså den gjeldende i offentlig debatt:

    Innvandrere er personer som er født i utlandet av to utenlandsfødte foreldre og fire utenlandsfødte besteforeldre. Innvandrere har på et tidspunkt innvandret til Norge.

    Norskfødte med innvandrerforeldre er personer som er født i Norge av to foreldre som er født i utlandet, og som i tillegg har fire besteforeldre som er født i utlandet.

    Du har helt rett i at Oslo har sluppet unna en del problemer som andre byer har, og sammenligningen mellom f.eks Furuset og Rosengård halter på mange områder. Det er allikevel ingen grunn til å tro at nordmenn skal slippe unna de samme problemene som alle andre land sliter med. Nordmenn har ikke et magisk gen.

    Reply

    1. Tallene mine er også hentet fra SSB https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/innvarbl/kvartal/2015-08-27 Og legg merke til at det som feilaktig kalles 2. generasjons innvandrere har lavere arbeidsledighet enn de som er innvandrere

     Reply

    2. Hei igjen, tallene dine registrerer ikke reell arbeidsledighet, men hvor mange i aldersgruppen 15-74 som er sysselsatt. Noen studerer, noen er hjemmeværende og noen er nav´ere etc. Selv nordmenn ligger da ikke høyere enn rundt 80% sysselsatte. Men den minoritetsgruppa vi sliter mest med å få sysselsatt er somalienerne

     Reply

     1. Antallet nordmenn i jobb er heller ikke for høyt. Et enormt antall er uføretrygdet. og 80% er ikke imponerende. Tall ned på 30-40-50% er ikke annet enn en katastrofe, somaliernes situasjon er et økonomisk og demografisk selvmord for Norge. Selv for langeværende grupper som tyrkere, pakistanere og marokkanere er det skikkelig dårlig. Å hjelpe meg som dette kommer til å koste fremover.

 12. Lenken fra Nettavisen første meg hit med følgende spørsmål:
  Hvem ER Forfatter og samfunnsdebattant og selverklært Norges første urbanist, Erling Fossen? Dette må være nær det verste og mest selvsentrerte tittel og innleggs”vedheng” jeg har lest i innvandringsbatten.
  Et oppgulp av selvhøytidlighet jeg ikke har lest maken til. Jeg tenker du kan ha noe å lære både av Hege Storhaug og andre skribenter hos HRS. De klarer å føre en penn uten å ty til møkkaord…!

  Reply

  1. Velkommen til bloggen min. Her har du masse å lære. HVa er det du ikke liker i innlegget mitt? Jo mer konkret du er, dess lettere er det for meg å svare deg

   Reply

 13. Jeg liker ikke ‘urbanister’. Duster som tror Grünerløkka, Oslo er Norges navle.
  Men denne artikkelen kan passere.
  Men:
  Fx skriver han Erling her:
  “Å ta til ordet for at USA som er befolket av immigranter skal stenge grensene ville vært selvmord.”
  Dette er jo bare vrøvl. Et eksempel:
  “Den søkkrike mangemilliardæren og republikanske presidentkandidaten Donald Trump krever at Mexico betaler for muren han vil bygge mot immigranter langs USAs grense.”
  (Aftenposten 17. august 2015)
  Videre:
  “Nordmenn har alltid fått moralsk panikk i møte med fremmede. Enhver ansamling av andre farger enn bleke ansiktet fører til statlig innvandringsstopp, forbud mot prostitusjon eller tiggerforbud.”
  Urbanisten er tydeligvis prostitusjonstilhenger, altså han er tilhenger av menneskehandel.
  Dét er minst like bånn i bøtta som det er sikkert at Hege Storhaug og banden hennes er rasister.

  Reply

  1. Det er ikke immigranter per se Trump vil til livs, men de fattige fra Mexico. Og jeg ville vært varsom med å bruke Trump som et sannhetsvitne. Er det ikke et politisk selvnmord han er i ferd med å begå?

   Reply

 14. Skulle gjerne kommet med en kommentar at nok er nok og at man blir irritert når man ser gjenger fra enkelte land i Afrika og Afghanistan og andre land driver gatelangs hele dagen uten å gjøre noe, men da blir man jo tatt for å være rasistisk og full av fremmedfrykt, så det er best å ikke si noe i det hele tatt. Ett spørsmål jeg lurer litt på er, hvor lenge må jeg bo i Somalia før jeg blir somalisk ??? Ser at Somaliere i Norge blir “nordmenn” etter kun kort tid

  Reply

  1. Jeg aner ikke hvor lenge du må bo i Somalia for å bli somalier. Jeg er ikke opptatt av abstrakte nasjonale identiteter. Men som prinsipp vil jeg si at du blir Oslofolk straks du sier at du har Oslo i hjertet ditt. Verre er det ikke.

   Reply

   1. Daniel Snekkerhaugen October 12, 2015 at 23:11

    Så den godeste urbanist Fossen er ikke opptatt av det han kaller for “abstrakte nasjonale identiteter”. Da kan vel den godeste urbanist Fossen bidra med en særdeles utfyllende redegjørelse for den totalt fraværende, for å bruke Fossens begreper, “du blir Oslofolk straks du sier at du har Oslo i hjertet ditt” i forbindelse med markeringen av Pakistans nasjonaldag.

    For at pakistanere driver og markerer nasjonaldagen til Pakistan i Fossens Oslo vil være selve essensen av, igjen bruke Fossens egne begreper “abstrakte nasjonale identiteter” som Fossen hevder “ikke opptatt av”

    Reply

    1. Selv feire rjeg ikke nasjonaldagen, men kan ikke nekte andre det. Men i en verdensby bør da egentlig alle nasjonaldager feires på like fot. St. Patricks Day er det jo mye festligheter rundt omkring i byen, den samme med den amerikanske og pakistanske. Helt tipptopp.

     Reply

     1. Dette “melting pot”- synet er jo ganske søtt og naivt. Og, det fungerer aldeles utmerket for dem som ikke må betale for det…

   2. Hva i all verden betyr “å ha Oslo i hjertet sitt”? Ikke rart denne debatten sporer med denne emosjonelle sentimentaliteten.

    Reply

    1. Det er veldig lett å svare på. Har du Oslo i hjertet ditt har du valgt Oslo som ditt sted å leve. Byidentiteter har ingenting med røtter og blut ound bode å gjøre. En sterk Osloidentitet er verdibasert der alle som har valgt Oslo stiller likeverdige uavhengig av fødested og foreldrenes avstamning.

     Reply

  2. “Skulle gjerne kommet med en kommentar at nok er nok og at man blir irritert når man ser gjenger fra enkelte land i Afrika og Afghanistan og andre land driver gatelangs hele dagen uten å gjøre noe, så da gjør jeg akkurat det. Men jeg passer på å si det som en teoretisk setning sånn at ingen ser hvor jævlig jeg egentlig er.”

   Reply

 15. Før du sier mer om HRS og Hege Storhaug, anbefaler jeg deg å lese boka “Fremmed i eget land” av Halvor Fosli..
  Deretter kan du lese rapporten med “nye briller”, for det trenger du virkelig,- samt en realitetsorientering.
  Livet på Montebello er nok ikke helt det samme som i andre deler av byen, og byr neppe på de samme opplevelsene andre daglig sliter med i andre deler av byen.

  Reply

 16. Siden min første kommentar røyk på sensuren, prøver jeg med følgende:

  Anbefaler deg å lese boka “Fremmed i eget land” av Halvor Fosli.
  Omtalt her:

  http://trolltekst.blogg.no/1444637140_innfdt_norsk_i_grorud.html

  Reply

 17. Dette var tynn suppe Fossen! Rita Karslen har i dag skrevet et meget godt tilsvar på Rights.no. Du bør føle deg veldig avkledd akkurat nå. Hvis du har forstand til det!

  Reply

 18. […] til saken. I sin bloggpost skriver Fossen at han “ikke vet hvilken sjanger denne “rapporten” befinner seg […]

  Reply

 19. Makan til tåketale. Dette må vel være fullstendig verdiløst sett i forhold til debatten om integrering og problemene rund denne. Masturbasjon er den beste beskrivelsen jeg kommer på, og en uendelig feighet i forhold til å drøfte problemene all kan se når de selvpåtatte akademiske skylappene tas av.

  Reply

 20. Her er noe du kan lese, Fossen. Tapp deg et glass vin og nyt Montebello-kvelden i visshet om at hun som har utarbeidet denne rapporten vet hva hun snakker om.
  I motsetning til visse andre. 🙂
  http://www.rights.no/2015/10/mellom-hat-og-metode/

  Reply

 21. Du må nok pugge mer! Dette ble stryk!
  Godt vi kan lese noe som er faktabasert på “årntli” hos HRS da!

  Reply

 22. Merkelig. Er det defaitismens ryttere som er ute å rir igjen? Vi har brukt noen hundre år på å skape et nogenlunde egalitært og demokratisk samfunn. Og så opplever vi ateister som forsvarer religiøs fundamentalisme og dens fremvekst i Europa. Den paradoksale untergang? http://www.rolness.no/fossen-full-av-oppgulp/

  Reply

 23. Rolness vet je hvem er, men hvem er denne uvitende guttevalpen Fossen som ikk kan forholde sg til virkelighetens verden. Maken til naivitet, kan lure på om han i det hele tatt ønsker sitt eget land det beste,når han i sin uvitenhet og arroganse rakker ned på de som tørr å sette spørsmålstegn med noe som går i fullstendig gal retning.

  Reply

 24. Fortsatt går det en naken mann rundt på Montebello (selv om det ble sensurert bort forrige gang)

  Reply

 25. Linket til denne over også, men tror den avkledde studenten har godt av å lese den en gang til….. http://gjest.blogg.no/1444735936_fossen_full_av_oppgul.html

  Reply

  1. Hepp Alf, hvis du leser mitt tilsvar “Roll over Rolness” og “Mellom himmel og HRS” kommer du enten til å skifte overbevisning eller så er du uhjelpelig fortapt.

   Reply

 26. Å beskylde HRS for å ta konklusjonen på forhånd, det minner litt om dette forsøket på tilbakevising av HRS’ fremskrivninger også. Statistikken taler for seg selv.

  Reply

Leave a Reply