Om bydoktoren

Hva er jeg suveren på?

Globale byer, attraktive byer, framtidens byer, urbanisme, bærekraft, næringsutvikling, smart cities, sirkulærøkonomi, levende første-etasjer, delingsøkonomi, sosialt entreprenørskap, segregering, gentrifisering, branding av byer, multikulturalisme.

Hva kan du bruke meg til?

Gjennom min snart 30-årige karriere som bydoktor har jeg skrevet, holdt nærmere 500 foredrag, pisket opp stemningen på over 100 folkemøter, vært debattleder og bidratt til det offentlige ordskiftet om byutvikling i alle de største norske byene. Jeg er en mester i å få oppmerksomhet og folkelig deltakelse rundt tørre sentrumsplaner og/eller kommuneplaner, profileringsstrategier, næringsplaner eller kulturstrategier. Som den egentlige Oslo-losen er jeg også veldig egnet til å holde kåserier om nær sagt alle mulige Oslo-temaer. Er du en bedrift som har flytta inn i nye lokaler og vil vite mer om området. Ikke tenk mer på det. Bruk meg.

Hva er min metode som konsulent?

Når jeg nå avslutter min master i bygeografi på branding eller merkevarebygging av byer, er det på tide å vekte opp arbeidet med firmaet mitt Urban Future. Svakheten ved mange mulighetsstudier/områdestudier foretatt av konsulenter er at de ikke drar med seg brukerne/beboerne av området. Ved instituttet vårt på UiO har de laget en egen kvalitativ stedsanalyse som tenker medvirkning som inkl. workshops, kvalitative intervjuer med beboerne og brukerne. Jeg utarbeider også aktøranalyser om hvilke interessenter som er i området og som kan tenkes å benytte det. Dette inkluderer utformingen av en “god nabo-strategi” som tidlig drar med seg de som får omkostningene ved utbyggingen, samt utformingen av en medvirkningsstrategi

Til de som leier meg inn som foredragsholder:

Jeg opplever nesten alltid at den som introduserer meg når jeg skal holde et foredrag el.l klipper fra Wikipedia, men at jeg var programleder (for NRK2`s smaleste kulturprogram noen gang – PUCK ) er ikke spesielt relevant for det jeg driver med. La meg foreslå følgende. “Erling Fossen er norges første urbanist, har en master i bygeografi, og er daglig leder i Oslo Metropolitan Area – en privatoffentlig forening for byutvikling i Osloregionen”.

Hva koster jeg?

Prisen ligger mellom 0 og 30 000,- for foredrag/debattledelse, avhengig av sted, forberedelser, utarbeidelse av power point og arrangør. Hvis jeg skal holde et powerpoint foredrag på 30-45 minutter på en konferanse med høy billettpris ligger prisen nærmere 30 000,-, men hvis jeg skal innlede på et folkemøte om kvelden i Oslo der arrangementet har gratis adgang, nærmer jeg meg null.

Pressebilder

Erling Fossen 360dpi_Ida Næss Wangen 

Kontakt

Send meg gjerne en email eller ring hvis det haster.

Mail: erling@fossen.as
Mob.: +47 90754954

[contact-form]