Scruella i Rådhuset

Skjermbilde 2015-11-26 kl. 14.02.06

Katten har fått hale og bjelle, og er plutselig mulig å få øye på i mørket. Katten heter Gro Balas. På FB i går gikk Gro Balaas ut med det som er blitt en famøs nedsnakking av nye Deichmanske, som ble plukket opp av Aftenposten og førte til et stort oppslag. Jeg har ventet i lengsel og spenning på at noen i Arbeiderpartiet skulle rykke ut og dementere Gros uttalelser, men fra Rådhuset hører du bare vinden mellom tårnene. Det må tolkes som at enten er Gro untouchable eller så målbærer hun faktisk Ap´s syn på nye Deichman.

Gro Balas er ingen hvem som helst i Oslopolitikken. Den tidligere AP-byråden på 90-tallet kom inn i den kommunale varmen igjen som  leder av den nyoprettede Kulturetaten noen år tilbake, der også Deichman ble plassert. Balas ble raskt omstridt, bl.a. fikk hun en varslersak om sin lederstil, og ble vraket eller omplassert som det heter da åremålsstillingen hennes utløp. Da ble hun kommunaldirektør for kultur, og ble relativt raskt omplassert igjen. Denne gang til det som populært kalles Tørkeloftet der alle er en slags superrådgivere uten portefølje, men med fet lønn. Alle bedrifter har en slik æreskirkegård der både eldre folk som har gjort en god jobb blir plassert som en påskjønnelse, resultat av omstruktureringer, og de som man på pga en streng arbeidsmiljølov, ikke blir kvitt. Poenget her. Gro Balas har altså lønna si fra kommunen, og snakker samtidig ned både sine tidligere sjefer og ansatte på Facebook. Og det forundrer meg ikke om hun har hånden sin på rattet blant byråkratene på byrådslederens kontor som avgjør Deichmans skjebne, og som snart skal avgi sin anbefaling til Raymond. 

Det er ikke første gang Gro Balas er fritt-talende om Deichman på Facebook, men denne gang bør hun ikke slippe unna. Det går bare ikke an å snakke ned ansatte i en etat som hun tidligere har ledet. Og hun er faktisk fremdeles på kommunens lønningsliste. Denne grunnleggende mangelen på profesjonalitet og lojalitet gjør henne uegnet som arbeidsgiver- eller taker for andre enn seg selv.    

Hva sier Gro om nye Deichman, og til noen tar avstand fra hennes uttalelser i Oslo Ap, betrakter jeg det som Arbeiderpartiets offisielle syn på nye Deichman:

1. Tiden har løpt fra biblioteket etter at Internett kom.

Jeg tviler sterkt på at Gro Balas har vært mye på offentlige biloteker, men allerede nå er det 50% av de besøkende som ikke er der for å låne bøker. Noen er der nettopp for å være på Internett, og det er faktisk en særdeles viktig demokratisk grunn for å ha bibliotek. Kun der kan alle som ikke av ulike årsaker er teknologisk påkoblet få hjelp til å bli det. Og så vidt meg vites er det kun Barcelona av Europeiske storbyer som har forsøkt seg på en desentralisert bibliotekstruktur uten hovedbibliotek, men også der har de nå kommet på bedre tanker og har de ambisiøse planer om å bygge nytt hovedbibliotek. I Helsinki bygges det et praktbygg. I Stockholm gjennomgår hovedbiblioteket en extreme make over. og alle som har besøkt Den sorte Diamant (som riktignok ikke er folkebibliotek) i København skjønner hvor viktig en ambisiøs satsing på biblioteker er. Fremtidens bibliotek i Oslo handler jo nettopp om å bygge rommene rundt teknologien, og la den integreres i de ulike programmene. Deichman er faktisk vårt mest demokratiske byrom.

2. Det er bare Deichmans egne ansatte som er opptatt av nye Deichman.

Dette er på samme tid både den mest graverende og mest oppklarende uttalelsen. Å snakke ned sine kolleger og tidligere ansatte er 100% utilgivelig. Hvis ikke uttalelsene får konsekvenser har Arbeiderpartiet som politisk prosjekt råtna på rot. Men uttalelsen er også oppklarende. Gro har sitti tett ved Raymond under byrådsforhandlingene på Østmarksetra, og kan fort være den den som har hvisket i øret til Raymond at det å ta pengene fra Deichman er å rappe smågodt fra onga, fordi ingen bryr seg om det nye hovedbiblioteket. Oslofolks lojalitet ligger til filialene. Hvor galt kan det ikke gå når man låner øre til feil rådgivere? Rapportene forteller om at Arbeiderpartiets folk sitter sjokkskadd på sine kontorer, tatt på senga av den voldsomme reaksjonen. Den durkdrevne politikeren Raymond har begått den største nybegynnertabben av dem alle. Han har hørt på feil folk.

3. Bjørvika er en elending plassering for det nye biblioteket, og jeg vil ikke sende barnebarna mine dit.

Dette er jo kultursnobbisme av verste sort. Å snakke ned det som garantert kommer til å bli hele Oslos nye hjerte er så hjerteskjærende dumt at den mest vanlige reaksjonen jeg har møtt blant utallige Oslofolk i dag er: Har det rabla for henne? Endelig har vi tatt fjorden tilbake fra industrien. Endelig er vi i ferd med å knytte sammen øst og vest. Endelig har vi fått et område i byen som skaffer byen enorm interesse i utlandet. Og endelig har vi muligheten til å plassere Deichman som kulturfyrtårn akkurat der det hører hjemme: i Oslos mest vitale område.

c0fb5badd8f1fe8d7a515f6e5de730af

Det eneste Raymond kan gjøre for å komme ut av dette uten banesår, er å sette Gro Balas på isolat, ta en kraftfull styring av nye Deichman, sørge for at overskridelsene opphører, og at nye Deichman igjen settes på skinnene.

In Raymond we trust.

 

 

Raymonds dilemma

En dag er gått med fullt Deichman-trøkk i alle kanaler. Kudos til både Dagbladet og Aftenposten som har løftet denne saken opp i offentlighetens skarpe lys der hører hjemme. Og det mest gledelige: Endelig har det lavmælte bibliotekfolket gått opp på barrikadene for og slåss. I 30 år har planene for nye Deichman vært en salderingspost når harde saker og konfliktlinjer slår inn. Nå er det nok. Bibliotekfolket, anført av deres leder Mariann Schjeide, utviser nå det som heter rettmessig harme. Det er umulig å trumfe.

Vi skal ikke synes synd på folk som søker makt. De ber om det som måtte komme. Men i saken om nye Deichman er det lett å forstå hvilken kjempenøtt det nye byrådet har fått i fanget. Kjempeoverskridelser som ingen vet helt når skal stoppe, og behovet for god økonomistyring, skal måles opp mot de forpliktelsene som allerede er avgitt. Jeg er overbevist om at byrådet er splittet i 5-2 i favør av Deichman akkurat nå i kveld. Byrådene for Ap, SV og De Grønne som har erfaring fra byrådet – der de begeistret har gitt planene om nye Deichman full støtte – er fremdeles for. Ikke minst AP-damene Tone T. Dahl og Rina M. Hansen er hel ved. Marianne Borgen likeså. Det er rimelig å anta at byrådslederen – som har steget ned til lokalpartiet fra det kongelige norske arbeiderparti – og hans inngiftede familiebyråd – finansbyråden – som har trukket i nødbremsen. Det er ikke mer enn rett og rimelig. Det er sjefen sjøl og kassereren hans som har det øverst økonomiske ansvaret.

Derfor må disse to herrene sette sine tallknusere på saken. Å arve overskridelser i hundremillionersklassen er særdeles surt. Særlig når dette skyldes kanskje tidenes verste prosjektledelse. Hodene i Bjørvika har allerede rullet like hyppig som under den franske revolusjonen.

Det forrige byrådet burde gå litt stille i dørene. Kanskje til og med ta litt selvkritikk. Det er alltid kledelig. Selv om prosjektledelsen ikke lå hos dem, er de den ansvarlige part i kommunen. Det forrige byrådet burde også gå stille i dørene fordi de hadde drukket litt vel mye Møllers tran når de bestemte seg for å igangsette to gigantiske kulturprosjekter nærmest samtidig.

Når du tilsetter denne suppa de illeluktende grunnforholdene i Bjørvika som har vist seg å være like pålitelige som Mata Hari, skjønner alle trangen til å dra i pluggen og avlive hele prosjektet. Men, det er minst fire store MEN her.

hjerne1

ill. Raymonds dilemma.

Det første er økonomisk. Å stoppe byggingen av Deichman er som å abortere en fjortenåring. Mange penger er brukt, mange kontrakter inngått, og alternativ bruk er ikke lett å fikse sånn helt uten videre. Ettertanken kommer som regel til slutt og alltid for sent. I tillegg er det regna på at kommunen må ut med minimum 700 millioner selv om prosjektet avsluttes i morgen. Det er verdens sureste penger. Selv om man finner et rimeligere alternativ må disse millionene plusses på alternativet, og da blir det ikke stort flere penger til overs enn til ny maling, hvis Hammersborg skal pusses opp.

Det andre handler om rettferdighet. Det er ikke Deichman selv som har ført det nye biblioteket ut i uføret. Ikke har de valgt Norges dyreste tomt – selv om de neppe er lei seg for den sentrale beliggenheten, og det faktum at bydel Gamle Oslo kommer til å vokse befolkningsmessig som sopp etter regnskyll framover. Ikke var de heller med på arkitektkonkurransen som ga dem det Lund Hagem/Atelier Oslo-tegnede praktbygget. Alt Deichman jobber for og drømmer om er å lage framtidens bibliotek til glede for hele byens befolkning. Den sjansen fortjener de å få.

Å stoppe byggingen av nye Deichman er rett og slett å rette baker for smed. Raymond kan være så pottesur han bare vil på det gamle byrådet – delvis med god grunn – men å stoppe nye Deichman rammer utelukkende de ansatte i Deichman og dermed resten av byens befolkning.

Det tredje MEN´et er knyttet til omdømme. Hølet i Bjørvika ligger og griner mot de som til daglig passerer der. Skrinlegges planene for nye Deichman vil dette hølet ligge og grine mot Oslofolk i minimum tre til fire år. Most likely enda lenger. For alle oss som husker Dittenhullet som lå og hånet oss i mange år på slutten av 80-tallet, vil dette hullet for alltid hete Raymond-hølet på folkemunne. De som til dalig ferdes i området – det er snakk om minst 35 000 som snart arbeider eller bor i området – vil ikke tenke på det gamle byrådet når de ser hølet, men de vil tenke på Raymond Johansen. Den ferske byrådslederen – hvis første gjerning var å stoppe nye Deichman. Og det er en tung bør å bære for den gamle SV-byråden for samferdsel som i Oslopolitikken er mest kjent for kraftsalven “Måk sjæl”, da byens innbyggere klaget over manglende snømåking tidlig på 90-tallet.

Det fjerde er knyttet til hensynet til Oslos befolkning. Politikk har alltid preg av hanekamper der alle feil skal plasseres på det forrige byrådet, og alt som er bra skal knyttes til sitt eget. Sånn må det til en viss grad være når det er valg hvert fjerde år. I mitt første blogginnlegg viste jeg til at biblioteket er uovertruffen både som møteplass for hele byens befolkning, men også som byutvikler. Det siste ble veldig poengtert og riktig utdypet av Elin Børrud på min FB-tråd. Et Deichman i Bjørvika passer som egg og bacon sammen med byrådets store visjon om et bilfritt sentrum.

Derfor en bønn til deg Raymond. Stopp overskridelsene. Sett lenke på tallknuserne dine som kjenner prisen på alt, men ikke verdien av noe. Øs gjerne frustrasjon over det gamle byrådet, MEN for guds skyld – selv om jeg overhodet ikke er religiøs – realiser planene for nye Deichman. Hvis ikke vil ditt politiske ettermæle og gravskrift for evig og alltid bære navnet Raymond-hølet.         

 

 

 

Ligg unna Deichman!

Nye Deichman som møteplass og aktør i Oslos byutvikling kan ikke verdsettes for høyt.

Først en gåte: Hva er det som er gratis, serverer ikke alkohol, opererer ikke med aldersgrense, spør deg ikke hva du gjør der, og som lar deg være der så lenge som du ønsker uten at du blir kastet ut av Securitasvakter? Jo, det er Deichman det.

Neste gåte: Hva er det som går og går og aldri kommer til døra til sitt nye hjem? Jo det er Deichman det. I over 30 år har planene for nytt hovedbibliotek blitt lansert og skrota.

Så er det utenkelige plutselig blitt tenkelig. De tre partiene som i opposisjon lovpriset det nye Deichman i Bjørvika, har plutselig sådd tvil om det samme bibliotekets eksistens straks de kom i posisjon. Det nye byrådet vurderer seriøst og skrote planene om et nytt hovedbibliotek for heller å slenge noen skarve kroner til filialene. Å tro at vi får et levende bibliotek kun bestående av små filialer er like naivt som å tro at en kropp kan fungere uten hjerte. Byrådets argumenter om at de trenger tid for å se nøyere på tallene (les overskridelsene) stinker. Kanskje er det en prøveballong fra den slu byrådslederen. I motsetning til andre eksklusive kulturinstitusjoner har Deichman ingen sterke mesener, ingen sterke forsvarere, ingen høylytte interessegrupper. Går beslutningen under radaren på Oslos befolkning og det ikke oppstår noe bråk, ja så skroter vi planene. Til det er det kun en ting å bemerke: La oss gi dem helvete! La oss gi det nye byrådet banesår hvis de skroter planene for nye Deichman. La oss feie dem ut av Rådhuset.

Siden vi ikke sitter på innsiden av Raymond Johansens hode, må tvilen komme tiltalte byrådsleder til gode. Det er ikke fair å tillegge noen stygge intensjoner, før fakta er på bordet. Derfor må vi gå ut fra at byrådet bare har behov for å sette en fot i bakken for å unngå framtidige overskridelser. Jeg tillater meg derfor å gi byrådet to gode argumenter for at nye Deichman MÅ gjennomføres, og planene forseres.

Deichman som møteplass. Bare halvparten av de som går på Deichman låner bøker. De nye digitale teknologiene gjør at de opprinnelige motivene bak opprettelsen av folkebiblioteket kan nås uten den fysiske bygningen. Like fullt ønsker folk flest – denne veritable størrelsen – altså at det fysiske biblioteket skal bestå, helst ha lange åpningstider, være pent, innbydende og ganske stort. Hvorfor?

Det norske samfunnet er blitt rikt og raskt, men går man på biblioteket kan man observere at svært mange også ønsker fred, fordragelighet, mellommenneskelig kontakt på et lavintensivt nivå, og fravær av kommersielle aspekter. Bieffektene av folkebibliotekene er minst like viktig som de mer formelle, altså tilgang til gratis bøker. Folkebiblioteket er en underkommunisert suksess. Dets positive bidrag til det norske samfunnet er lite forstått. Bibliotekene brukes på mange ulike måter, noen bruker dem som møteplass, andre bruker dem som et sted for mental rekreasjon, noen som et sted å være når dagene blir for lange, andre går til biblioteket fordi de trenger å sitte et rolig sted, det er de som går dit fordi biblioteket har en atmosfære som innbyr til læring og undring, og det er de som går på biblioteket fordi det er det eneste stedet deres foreldre lar dem gå.

Alle som har tilbragt mye tid på Hammersborg vet at biblioteket fungerer på tross av det fysiske bygget, ikke på grunn av. Egentlig var Hammersborg-bygget utdatert da det ble åpnet. Møteplassene er små og uhensiktsmessige. Muligheten for å jobbe i grupper er sterkt begrenset. OG logistikken ligner ikke grisen. Langt de fleste bøkene ligger i bunkere halvveis til Kina, og det tar en halv time for bibliotekarene å finne bøkene dine. Akkurat som ett av hovedargumentene for å flytte Munchmuseet var at altfor lite av den enorme utstillingen kan vises, vil paradoksalt nok det nye Deichman utstille langt flere bøker, selv om den romlige konstruksjonen er tenkt rundt ny teknologi, og de åpne og luftige møteplassene.

Deichman_Interi_r copy

ill. Lund Hagem/Atelier Oslo

Deichman som byutvikling. Deichman blir mye brukt fordi det er unikt i ordet egentlige forstand, det tilbyr noe ingen andre tilbyr. Deichman forteller en historie om et samfunn som ikke mangler arealer, men som mangler reelle steder. En av de dypeste lengsler i det postmoderne samfunnet er å tilhøre et sted, og alle som driver med by- og tettstedsutvikling i våre dager bør se på hvilket potensial biblioteket representerer. Når varehandelen er plassert på et jorde utenfor byen eller i cyberspace, når byen fylles med boliger, hva står da igjen av virkemidler for å bygge en attraktiv by? Deichman er en type institusjon som peker langt ut over seg selv og som er velegnet å bygge bysentra rundt.

Oslo trenger derfor nye Deichman. Ikke minst for å kickstarte Bjørvika. Forsiktige antagelser viser at nye Deichman i Bjørvika vil trekke 2,3 millioner mennesker. Det betyr i praksis at hver eneste innbygger i Oslo vil gå der nesten fire ganger i året. Hvilken annen kulturinstitusjon kan si det samme? For i motsetning til Operaen og nye Munch er brukerne av Deichman er reelt tverrsnitt, både etnisk, aldersmessig og sosioøkonomisk – av byens befolkning.

Plassert strategisk mellom den gamle bykroppen og Operaen som innevarsler det nye Bjørvika, er nye Deichman selve bindeleddet mellom den nye og gamle byen. En garantist for at Bjørvika ikke lukker seg og blir en by i byen. Mens Operaen er for fiffen, Munch for turistene, er Deichman et eksklusivt tilbud for hele byens befolkning. Et palass for folket. Et byrom for folk flest.

Alle bibliotek som rustes opp drar den samme konklusjonen: Jo bedre bibliotek, desto større besøk, og mer positive ringvirkninger. Et godt bibliotek er både en generator for urban vekst og stedsutvikling, et tempel for dannelse og kontemplasjon, og en lavmælt manifestasjon av hvor sofistikert offentlig sektor kan være. Det finnes ingenting som er så fremtidsrettet og som bak sin fasade – av gamle idealer – tilbyr en så samfunnsbyggende kraft.

Uten nye Deichman dør Oslo som kulturby, og vi mister den viktigste samfunnsbyggende kraften i det mangfoldige Oslo.