Det kan «årne sæ» i Fredrikstad

Med alle planene som foreligger for Fredrikstad kan byen utmerket godt bli den mest attraktive i hele Osloregionen.

Byens fysiske infrastruktur kan både ødelegge og binde byen sammen. Ideelt sett burde alle i framtidens by bevege seg til fots, sykkel eller reise kollektivt. Veier er altfor arealkrevende til å bruke mye plass på, og må enten bort eller under bakken.

Les resten av kronikken på f-b.no.