Hva skjedde med Oslo Høyre?

Oslo Høyre har hentet fram det tyngste skytset når de skal beskyte min påstand om at Fabian Stang var uredelig i sitt innlegg “Hva skjedde med Oslo-gleden”. Men Eirik Lae Solberg og Bård Folke Fredriksen er verken elegante eller treffsikre, selv om de framstår som skoleflinke partipolitikere. Den grøfta vil ikke jeg ned i.

Så la oss løfte blikket. Etter å ha styrt byen siden 1996 betrakter Oslo Høyre byen vår som sin private eiendom. Det er hovedforklaringen til at Høyre tapte forrige kommunevalg. Alt de kjørte på var motstanden mot eiendomsskatten og Fabian-effekten. Høyre glemte helt å gi næring til sitt eget politiske verksted. Derfor tapte de fortjent. Oslo tjener også på at det finnes to styringsdyktige alternativer som ligger tett opp til hverandre, og bytter på å dra. Det var bl.a slik vi fikk OBOS i mellomkrigstiden, et godt kompromiss mellom Ap som ville ha kommunal boligbygging, og Høyre som ville sette alt til det private.

ill. Oslo Høyre trives dårlig i opposisjon eller det som gjerne kalles dødens dal.

Fabian Stang er uredelig når han forsøker å høste politisk gevinst på saker det er bred enighet om i Oslo, bare fordi det er murring blant deler av befolkningen. De overordnede målsettingene som bilfritt byliv og fortetting på knutepunkter, er det bred konsensus om i bystyret, og er den veien de fleste byer verden over nå går.Og foreløpig er det ikke bygd en eneste bolig på Nedre Grefsen (som ligger i kommuneplanen Bård Folke Fredriksen er ansvarlig for), Smestad eller Montebello eller de andre områdene der striden er størst. Det er langt fra sikkert at det blir gjort det heller. Høyre bør derfor hjelpe AP til å utforme sakene så smidig at de blir faktisk politikk. Nedre Grefsen og Smestad kan gjerne forbli underutviklet, men da må det bygges høyere og tettere andre steder. La oss få en konstruktiv tautrekking om hvor vi kan bygge nye boliger, og ikke sutring om at Oslofolk var gladere før.

Når det gjelder synes på privatisering, er det tilsynelatende en ideologisk forskjell på sittende byråd og Høyre. Jeg sier tilsynelatende fordi det var Gerhardsen-byrådet som innførte bred konkurranseutsetting på 90-tallet. Etter så mange år i dødens dal har Ap fremdeles en uferdig styringsretorikk. Men selv på dette punktet kan AP og Høyre jobbe sammen slik at sentrum styrkes og fløypartienes innflytelse minimeres. Min påstand er at Oslofolk flest er mest opptatt av retten til barnehageplass, framfor hvem som bygger og driver barnehagene.

Høyre lider tydeligvis av korttidshukommelse. Hva skjedde da høyhusrekken Barcode skulle bli bygget tidlig på 2000-tallet? 32000 innbyggere underskrev protestskriv. Protestene på Nedre Grefsen er krusninger i forhold til klimaet som hersket da. Dengang tok Rune Gerhardsen en Fabian og ville ha omkamp. Daværende byrådsleder Erling Lae (H) tok en liten timeout, laget allianse med SV, og kjørte saken gjennom. Heldigvis vil de fleste si i dag. Politikk er å ville, og i en ekstrem vekstby som Oslo må det gode, men omfattende grep til. Jeg er redd dagens Oslo Høyre helt mangler det politiske motet som må til for å bygge en by.

Hva skjedde med Fabian?

I et mye delt innlegg i dag spør Fabian Stang om hva som skjedde med Oslo-gleden. Han anfører tre hovedpunkter til hvorfor Oslo-folk nå er sinte, og ikke bare politisk engasjerte; byrådet har utpekt bilen som fiende, de er ideologiske motstandere av privatisering, samt plager folk ved å bygge blokker i hagene deres. På det siste punktet er han direkte uredelig, siden kommuneplanen som la denne strategien ble utarbeidet og stolt lagt fram av Høyrebyrådet.

ill. Er dette Fabian Stang? Uansett er denne værhanen å få hos Hegdehaugens Fargehandel.

Har byrådet utpekt bilen som hovedfiende? Både ja og nei. Retorikken til De Grønne har vært mer fanatisk enn pragmatisk. Og prosessen har vært utrolig klønete. Men etter mye støy har prestisjeprosjektet kokt ned til at byrådet peker ut en håndfull pilotgater, som skal testes ut og evalueres før ev. hele sentrum skal bli bilfritt. Det må alle Osloborgere heie på. For ideen om bilfritt sentrum er jo ikke en ny oppfinnelse. Da Merete Agerbak Jensen (H) var byråd drømte hun også om dette. Fabian burde altså stille seg bak ideen om bilfri by, framfor å piske i opprørt hav med retorikken til en bilelskende Frp´er.

Kriger byrådet mot private eiere? Hvis vi kun hører på retorikken til Bjørnar Moxness`så ja. Men la oss heller se pragmatisk på dette. Det viktigste er ikke hvem som bygger eller drifter barnehager (eller sykehjem for den saks skyld), men at kommunen etablerer de plassene som er nødvendig for å oppfylle retten til barnehageplass. Det rødgrønne byrådet i Oslo har som mål om å etablere 3.000 flere barnehageplasser innen 2019. Det er tre ganger flere plasser enn det borgerlige byrådet etablerte. Hvis Oslo kommune derimot ikke klarer det, må de slippe til private. Null stress. Jeg tror de færeste Oslofolk vil hevde at det er moralsk forkastelig å tjene penger på barnehagedrift slik som Rødt anfører. De viktigste kriteriene ligger jo et annet sted enn hvem som driver, og går på det pedagogiske tilbudet, bemanningssituasjonen etc.

På Fabian Stangs siste punkt blir jeg kun trist. Det er ikke det sittende byrådet som har bestemt seg for å plage folk i småhusområder ved å bygge blokker der, men hele bystyret under Høyrebyrådets regime. Den store anføreren for å lose den nye kommuneplanen igjennom var byråd for byutvikling Bård Folke Fredriksen (H). Og det er her fortettingsstrategien blir knesatt. At AP-byrådet har lett etter nye knutepunkt som ledd i revidering av kommuneplanens samfunnsdel, endrer ikke dette. Oslo har et voldsomt etterslep på boligbygging og det har medført spinnville priser som presser mange ut av Oslo. Hadde Stang vært mer politiker og mindre gallionsfigur hadde han erkjent at ingen politikere frivillig vil plage noen, men at Oslos sammenhengende befolkningsvekst siden 1984 skaper utfordringer som må løses.

Det er på sin plass å si at Oslo Høyre foreløpig har vært like ubrukelige i opposisjon som det Arbeiderpartiet har vært i alle år. De store grepene i Oslo må H og AP stå sammen om. Som bygging av T-banen på 60-tallet og utover. Hvis Fabian Stangs innlegg skal slå an tonen foran kommunevalget om to år, vinner verken Høyre eller Oslo.