Skrot planene om ny E18

40 milliarder. Vi snakker om Norges største byggeprosjekt ever. Planene for en ny E18 mellom Filipstad og Asker møter sterkere og sterkere motbør. Miljøpartiet De Grønne vil skrote hele greia, Oslopolitikerne er skeptiske og vil kutte utgiftene drastisk, mens Akershuspolitikerne logrer ivrig med halen og har foreløpig med seg et flertall på Stortinget. Men planene er galematias og bør skrotes umiddelbart.

Før vi starter på lista over hvorfor planene bør skrotes, kan det være en nyttig øvelse å tenke som sine motstandere. Følgende kan anføres:

Skjermbilde 2015-06-20 kl. 21.13.20

ill. Godt kompromiss?

1. Kompromisset bak Oslopakke 3 er skjørt, og hvis vi klusser med dette flertallet ryker mulighetene for å få til kompromisser om livsnødvendige  infrastrukturforbedringer i framtiden.

– Nja, norske politikere er dessverre litt for lite tyskere i hodet på akkurat nødvendigheten av å tenke langsiktig. Ikke minst når det gjelder infrastruktur må vi tenke minst 50 år fram i tid, det holder ikke med å allokere noen millioner i de årlige budsjettforhandlingene. Men hvis kompromisset bak hele Oslopakke 3 er feil, bør det brytes tvert. De spede forsøkene på å tilgodese kollektivtransporten i Oslopakke 3 representerer ikke noe mer enn å smøre leppestift på en gorilla. Alle tilsynelatende forbedringer i infrastrukturen som fører til økt biltrafikk er forverringer.

2. Nærmiljøet blir bedre i Asker og Bærum når deler av E18 blir lagt i tunnel.

– Tja, jeg unner bæringene å få lagt E18 i tunnell under Sandvik så byen kan strekke seg mot fjorden, men hva består mye av denne trafikken av i utgangspunktet? Jo, det er pendlere som vil jobbe i Oslo, men som ikke vil bor her. Disse pendlerne skaper eksosutslipp, svevestøv og faen og hennes oldemor, og så vil de at storsamfunnet skal betale for det? Nice. Hvis dere på død og liv ikke vil bo i Oslo, men jobbe her burde dere ha anstendighet nok til å reise kollektivt.

traffic-cartoon

3. Det blir lettere å reise kollektivt når bussen får egen fil.

-Mja, da må i tilfelle Teslaene fjernes først. Og argumentasjonen blir helt feil. I framtiden er det kun tre ting som gjelder. Å gå, sykle eller bruke skinnegående kollektivtransport. Problemet er at hele Asker og Bærum ser på seg selv som en grend, alle skal ha enebolig, alle skal ha minst to biler og alle vil jobbe i Oslo. Asker og Bærum må begynne å fortette massivt langs de skinnegående kollektivknutepunktene. Buss er ikke noe mer enn en ubekvem maxi-taxi med mange av de samme problemene som bilen.

Da er vi over på argumentene for å skrote planene om ny E18.

1. Den viktigste er at planene om ny E18 med nødvendighet vil føre til mer biltrafikk inn til Oslo. Det er alle enig om, og det kan vi ikke akseptere.

traffic-jam-new-delhi-india-blackout

2. Det går ikke an å bygge seg ut av bilkø. – Køene er det umulig å bygge seg ut av, mener sjefsingeniør i Statens Vegvesen, Anders Jordbakke til NRK Østlandsendingen: – Generelt så kan man vel si at hvis vi bygger mer veikapasitet totalt i systemet, så er det et potensial for mer trafikk. All erfaring tilsier at over tid, så vil den kapasiteten fylles opp. Vi kommer da tilbake til en situasjon som, sånn trafikalt framkommelighetsmessig, antakeligvis ligner ganske mye på dagens situasjon. Tilbake til null. Eller tilbake til køhælvete for å si det folkelig.

 

3. First things first. Den største proppen i Oslo´s infrastruktur er manglende kollektivtunneler. En ny T-banetunnel – gjerne kombinert med tog – under Oslo er langt viktigere enn den planlagte E18-utbyggingen. Nå er det over 85 millioner reiser på T-banen i Oslo, men i 2030 er det ventet at det blir dobbelt så mange. Det må bli flere tunneler fra Tøyen til Majorstua, men også mellom Oslo S og Skøyen.

Moralen er enkel her. Kompromisset i Oslopakke 3 – der E18 mellom Filipstad og Asker er selve bærebjelken – er et elendig kompromiss. Bilen er like rock´n´roll som det hestekjerra engang var. Det nytter ikke å designe byen for bilene, men hvis du gjør det for de som går, sykler eller reiser kollektivt, blir det faktisk plass på veien til de som må kjøre bil også.

 

 

 

Boligbyggernes åreforkalkning

(dette er en rekonstruksjon av et innlegg holdt på NBBL´s årskonferanse 11.6)

Hei boligbyggelag, jeg takker for invitasjonen, og får litt dårlig samvittighet når jeg besvarer deres gjestfrihet ved å påstå at deres tid er omme. Boligbyggelagene er ektefødte barn av modernismen i mellomkrigstiden der idealet om den tette byen ble oppgitt til fordel for sonedeling og drabantbyer. Dette idealet er ekstremt arealkrevende, ei heller økonomisk eller sosialt. I den tette byen må alle arealer tenkes i bruk 24/7. Vi har ikke råd til at store byggefelt i periferien er åndsforlatte på dagtid, nå er jo også husmora blitt karrierekvinne, mens enorme næringsbygg står tomme etter arbeidstidens slutt. Idealet må være: tilbake til den tette byen der boligbygging blir byutvikling.

Hvis du spør arkitekter om hvorfor det er så lite nytekning i boligbransjen, peker de på eiendomsmeglerne som sier at det ikke er marked for det. Meglerne peker altså på sin side til trauste nordmenn som vil ha boligen siden den har vært siden Svartedauden. Utviklerne låner øre til meglerne, og ikke arkitektene, og derfor er det skapt en deadlock hvor arkitektene kan rope høyt om måter å tenke annerledes rundt boligbygging på, uten å bli hørt.

CHNXWUjVIAALN6t

Jeg skal dele min innfallsvinkel til boligen og boligbygging inn i fire kategorier. Boligen internt, forholdet mellom bolig og bygg, boligen og utearealene samt boligen vs arbeidsplassen.

1. Internt i boligen.

Alt som står på gølvet kan i utgangspunktet dyttes inn i et skap; det være seg senger, skrivebord eller sittebenker. Gjennomsnittstørrelsen på leilighete ri Tokyo er 49 m2, og da gjerne fylt med familier. Det er ikke uten grunn at Tokyo er skilleveggenes både far og mor og bestemor. Ved hjlep av disse endres funksjonen i en bolig enkelt. Det er viktig at ikke bare arealene krympes til utbyggernes store tilfredsstillelse, men at de ulike funksjonene opprettholdes på et mindre areal.

2. Forholdet mellom bygg og bolig.

I de gamle OBOS-leilighetene var det som regel felles vaskekjeller. Det ble tungvint når de var plassert i kjelleren på høyblokker, men bookingsystemet var også veldig lite fleksibelt. Med en app kan booking av vaskemaskinene gjøres veldig enkle, Nå kan byggene igjen ta seg av vasken, og dermed blir behovet for våtrom også mye mindre i boligen. Tilsvarende er det mulig å legge nesten alle funksjoner i boligen utover soverommet til fellesarealer. Felles oppholdsrom, større felles spiserom til festlige anledninger, felles gutterom med smørebod, sykkelverksted og kjøleskap med kaldt øl. Ekstra rom til gjester kan også deles på. Hvor mange døgn i året har du egentlig behov for gjesterom?

3. Boligen/bygget og utearealene

Datteren min går i Smestad kommunale barnehage. En kliss ny barnehage med mange avdelinger. Hver ettermiddag kl. 16.30 er den tømt for barn, og blir ikke tatt i bruk igjen før neste morgen. Tilsvarende er det med skoler. Tipptopp utearealer som tilfredsstiller alle krav fra engstelige foreldre. Selv underlag som gjør at du ikke slår hvis poden faller ned fra klatrestativet. Hvorfor integreres ikke dette med boliger og arbeidsplasser slik at også utearealene blir tatt i bruk også på ettermiddags- og kveldstid? I bynære barnehager og skoler er det også mye å hente på å ta i bruk taket. Uteareal på tak er tryggere, og gjort riktig med vindskjermer og flere funksjoner kan også barn i barnehage og skole sambruke arealene, med barn som bor i området. Skoler med svømmebasseng burde selvfølgelig også åpne disse for nærområdet.

4. Boligen og arbeidsplassen

Unge mennesker er i dag ikke lenger on time, men online. Framfor å stemple inn og ut av arbeidsplassen er de alltid tilgjengelige. Den digitale revolusjonen har foreløpig ikke ført til at alle nå enten jobber hjemmefra eller er en digital nomade som gjerne jobber fra en kaffebar eller togvogn. Men det skarpe skillet mellom arbeid og fritid er i ferd med å kollapse. Modernismens kvantitative tid som delte døgnet skarpt inn i ulike soner hvor dagtid er forbeholdt arbeidet, mens kveldstid er fritid hvor arbeidstakeren skal lade batteriene til neste dags dont, er mer blurred.

Det samme er arbeidsplassen. I Helsinki har det kommen trend – Hoffice – der en gruppe mennesker jobber hjemmefra en bolig, og bytter bolig. Her setter de opp dagens gjøremål og gjennomfører en god dagsøkt i boligen til en i nettverket. I Hackney i Nord-London bygge de nå co-working space der bolig og arbeidsplass smelter sammen, og der fokuset er på å lage ulike rom for ulik bruk. Noen myldrerom, noen mer kontemplative rom, og en gradvis overlapping av funksjoner. Det fine med at arbeidsplassen og boligen integreres er jo at du slipper å ha med notatblokk på nattbordet for å skrive ned de gode ideene du kommer på om kvelden som først må vente til dagslyset for å realiseres.

Så ta på tenkehetten kjære boligbyggelag. Modernismen med sin sonedeling, enorme åndsforlatte boligfelter, og inndeling av døgnet i kvantitativ tid er herved begravet. Nå er den tette byen med funksjonsdeling, deleøkonomi og der innbyggerne med sine krav til kvalitativ tid som gjelder. Lykke til med den videre ferden.

Osloregionens utfordringer – samfunnsviternes svik

(Dette er en forkortet og etterpåkonstruert utgave av en faglig innledning jeg holdt på årsmøtet til Samfunnsviterne Oslo og Akershus 9.6. Fremdeles er det et altfor langt innlegg til å publisere på en blogg, men what the heck. Lesbarhet er for feiginger. Alle dere som kommer gjennom får forhåpentligvis en aha-opplevelse.)

Årsmøter kan være traurige greier, så jeg er innkalt for å avlevere en faglig innledning som skal ta dere tilbake til studiedagene, og de store spørsmålene dere engang var interessert i før det rutinepregede arbeidslivet tok dere. Siden jeg er blant de eldste av dere i forsamlingen, og samtidig den eneste som fremdeles er student, skal jeg ta dere med på en reise både til fortiden og forskningsfronten på viktige samfunnsspørsmål i dag.

Osloregionen er Europas hurtigst voksende og har vokst sammenhengende siden 1984. Er du litt raus med radiusen rundt er Osloregionen på hele 2,2 millioner. Veksten i Osloregionen er ikke tilrettelagt på nasjonalt nivå, ei heller ønsket. Oslo vokser på tross av Norge. Veksten er heller ikke planlagt i kommunestyret, og veksten skjer til tross for den altfor lave boligbyggingen som gjør at det koster skjorta å bo her. De siste årenes vekst har endret både byliv og bylandskap totalt uten at samfunnsviterne har klart å be-gripe den nye samfunnsformasjonen.

anastrophe-final-e1416235562171

Rundt årtusenskiftet stiftet Iver Neumann, Bernt Bull og jeg Makt- og globaliseringsutredningen. Den skulle være en direkte konkurrent til Makt- og demokratiutredningen ledet av statsviteren Øivind Østerud og sosiologen Fredrik Engelstad. Deres konklusjon var at demokratiet forvitrer, da forstått som at demokratiet i nasjonalstaten, må avgi makt både overnasjonalt og til markedet. Vår konklusjon var at demokratiet endrer seg, men at det er full mulig å ”gjenvinne” den demokratisk makten selv om Stortinget blir mindre viktig. Vår maktutredning la til grunn globalisering av økonomien som viktigste premiss.

  1. Globalisering av økonomien.

I samfunnsgeografien står David Harveys artikkel ”From managerialism til entrepreneurialism” fra 1989 sentralt. Nøkkelordet er 1973 og sammenbruddet i Bretton Woods-avtalene som regulerte ikke minst valutaen til de enkelte land. Industrien i de vestlige land emigrerte, og de vestlige byene fikk massearbeidsledighet. Fram til da hadde nasjonalstatene basert sin velferd på fordistisk masseproduksjon (industri), og regulerte den økonomiske politikken med keynesianske intervensjoner. Nå trakk nasjonalstatene seg tilbake, og overlot byene til seg selv. Byene på sin side responderte med å bli vekstmaskiner som fokuserte på økonomisk vekst framfor utjevning av sosiale og økonomiske forskjeller.

Samfunnsgeografer – i hvert fall vi bygeografer – forholder oss derfor primært til byer i globale nettverk når vi skal forstå hvordan globalisering av økonomien endrer våre samfunn totalt. De som går eller har gått på statsvitenskap hører fremdeles Trond Nordby gnage om investitur og oppløsningsrett, mens feudalkongen Raino Malnes går rundt med en slitt utgave av Hobbes` Leviathan under armen når han skal snakke om realpolitikk. Byenes framvekst som den viktigste økonomiske og politiske aktøren har igjen ført til framveksten av en ny type økonomer som bryter med den klassiske skolen.  Michael Porter, Richard Florida, og våre egne Erik Reinert og Torger Reve anfører at økonomi alltid skal omsettes og materialiseres i en kontekst, dvs. i byer.

  1. Den funksjonelle byregionen.

På statsvitenskap lærer man fremdeles om de ulike forvaltningsnivåene i politikken, enten det er kommune, fylke eller staten. I realiteten er de eneste interessante studieobjektene de funksjonelle regionene. SSB har også startet å kartlegge disse, men kaller dem da økonomiske regioner, som det er ca 90 av i Norge. Disse konstitueres av et felles bolig, arbeids- og servicemarked, og bevegelsene mellom hjem, arbeid, handel og rekreasjon går på kryss og tvers av kommunegrensene. Hvordan styrer man en funksjonell region? Kommuner og fylker har direktevalg. Foreløpig ser vi en tendens til at det opprettes enheter og institusjoner som skal serve hele regionen. Ruter server Oslo og Akershus. Oslo Business Region er riktignok eid kun av Oslo kommune, men håndterer næringsklynger i hele regionen. Noen steder opprettes det interkommunale selskaper, noen ganger andre former for regionalt samarbeid, men foreløpig finnes det ingen koordinerte bestrebelser på å serve hele den funksjonelle Osloregionen. Dette er en nøtt som samfunnsviterne ikke har noen gode svar på enda.

  1. Offentligprivate samarbeidsformer.

For samfunnsvitere er dette fyfy. Ikke bare skal kommunene oppføre seg mer som bedrifter hvor etater skal ha eget budsjettansvar som i New Public Management, men kommunale oppgaver skal også nå både konkurranseutsettes og privatiseres. Store utviklingsoppgaver løftes også ut av kommunestyrene og overlates til private utviklere, og overordende profileringsbudskap som skal være styrende for all politikkutøvelse skjer i lukkede privatoffentlige fora. Men denne endringen er isolert sett ikke noe mer enn at vi får et mer komplekst demokrati der det er mange måter og arenaer for å påvirke politikken. Men vi må først bort fra den logikken at alt som er offentlig er bra, mens alt som er privat lukter det råtten fisk av. Selv om det representative demokratiet sliter ser vi også framveksten av deltakende demokrati, varianter av elektronisk direktedemokrati, og et sterkere sivilt samfunn. Samfunnsviterne må rett og slett bli flinkere til å gi innhold til hva som er god governance. Det er mange måter å involvere befolkningen på som ikke nødvendigvis skjer gjennom å stemme i kommunevalg hvert fjerde år.

  1. Identitet.

Oslo er i ferd med å bli flerkulturell, selv om vi opptrer panikkartet hver gang vi ser for mange mennesker som er mørke i huden. Da noen hundre pakistanske arbeidsinnvandrere kom til Oslo på 70-tallet førte det til at stortingspolitikerne trykket på panikk-knappen og innførte innvandringsstopp. Det samme skjedde da litt for mange prostituerte fra Nigeria kom for noen år siden. Det medførte forbud mot prostitusjon. Da litt for mange av rom-folket kom var vi tilsvarende et kornaks unna tiggerforbud.

Den engelske professoren Phil Woods sa på en konferanse i Drammen for noen år tilbake at det er riktignok lett å bli norsk statsborger, men nesten umulig å bli ”norsk” uten å ha to etnisk norske foreldre. Under et foredrag på Sødern i Stockholm for noen år tilbake spurte jeg de frammøtte stockholmerne om hvordan de ville rangere de fire identitetene; verdensborger, europeer, svensk eller stockholmer. Ingen hadde svensk øverst. Den lokale og den globale identiteten var sterkest. I Norge er det stikk motsatt. Først er man norsk, så er man alt det andre. Det at vi kun opererer med nasjonale identiteter gjør også at minoritetene som kommer hit må definere seg som bindestreks-nordmenn; norsk-pakistansk etc. Men også vi må problematisere identitetsforståelsen slik at den lokale og den globale blir viktigst.

  1. Heteropolis.

Den britiskfødte arkitekten Charles Jencks bruker ordet heteropolis på byer der det ikke lenger er noen majoritet, men der alle er minoriteter. Den hvite rase – den kaukasiske – er i mindretall i en håndfull amerikanske og kanadiske byer. Uten at Oslo er der enda, må vi også forberede oss på at Oslo snart er en verdensby kun bestående av osloborgere, uansett hvilken etnisitet de har. Dette gjør at vi må oppgi alle former for integrering – forstått som assimilering – der minoritetene må gjøre som majoriteten, men der vi må utvikle en sterk fargeblind verdibasert identitet som skaper sterke relasjoner på tvers av både samfunnsklasser og kulturer. Framtiden ligger i å skape en sterk urban middelklasse som riktignok vil oppleve flere konflikter, men da forstått som sunne konflikter. Så lenge det ikke finnes noen majoritet som kan være overdommer må vi akseptere framveksten av flere parallellsamfunn som er i stand til å snakke godt med hverandre.

Behøver for eksempel segregering å være entydig negativt? Samfunnsgeografen og prof. Terje Wessel er en av våre fremste forskere på etniske minoriteter i Oslo. Et interessant funn i hans studier er at minoritetene som opplever sosial mobilitet, ikke flytter til vestkanten som etniske nordmenn, men vil heller ha mer igjen for pengene og flytter enten internt i området til større leilighet eller hus, eller ev. lenger nord i regionen. Dette betyr jo at segregering til en viss grad skjer frivillig fordi minoriteter overhodet ikke er opptatt av symbolverdien ved å bo på Vestkanten.

  1. Informalization og framveksten av det uformelle arbeidsmarkedet.

I samfunnsgeografien lærer vi om fenomenet ”informalization”. På kort og godt norsk kan det oversettes til det uformelle arbeidsmarkedet. I mange land, for eksempel India, er flertallet av jobbene utført i den uformelle økonomien der ingen fagforeninger, arbeidstakerrettigheter eller garantert minstelønn ser dagslys. Fenomenet kommer krypende også nordover og i mange søreuropeiske land som Spania, Italia og ikke minst Hellas, er den uformelle økonomien voksende. Dette betyr ikke nødvendigvis mafia og svart arbeid. Jeg snakket med en fra Barcelona som sier at arbeidsledigheten på rundt 20% på langt nær er reell. Mange bytter arbeidskraft som vennetjenester, og bruker heller uformelle nettverk for å løse oppgaver framfor å bestille på Gule Sider

I Norge har vi ent gryende antall start up-selskaper som delvis opererer i en uformell sektor. Man bytter tjenester som den mest naturlige sak i verden, og et stikkord her er dele-økonomi. I stedet for å kjøpe bil eller bestille Taxi bruker man Uber. I stedet for å legge seg inn på hotell bruker man AirBnB, og et økende antall nettverk bytter både klær og andre tjenester. På mange måter er det formaliserte arbeidsmarkedet under sterkt press, både ovenfra og nedenfra. Hele det institusjonaliserte arbeidsmarkedet som baserer seg på skillet mellom arbeidsgiver- og taker, med der tilhørende korporative organer som forhandler med regjering og storting, er tilhørende den gammeldagse fordistiske masseproduksjonen, da menneskene var enten arbeider eller kapitalist.

Men målet for både John S. Mill og Marx var jo små og mellomstore selveide bedrifter der alle eide sin egen arbeidskraft. Men på spørsmålet om hvordan dele-økonomien skal bli demokratisk og føre til økt velstand for alle er samfunnsviterne svar skyldig. De forholder seg jo en samfunnsorden som forsvant i det globaliseringen av økonomien inntraff.

Oppsummeringsvis. Utdannes det for mange samfunnsvitere? Her er jo vi i samme båt, men svaret er JA. Det utdannes altfor mange samfunnsvitere som ikke er på høyde med sin egen samtid, og derfor bidrar de ikke til å forme gode, åpne, tolerante og konkurransedyktige byer, men fungerer primært som halvslappe bremseklosser.

 

 

Hvilket instrument spiller Hadeland i Osloregionens orkester?

(Dette er en skriftig rekonstruksjon av et lengre innlegg holdt for en nettverksamling med mye fintfolk på Lyngnasæter i Hadeland 3.6)

Oboe_modern

For å svare på spørsmålet først. Hadeland er Osloregionens Obo. Obo´en er et gammelt treblåserinstrument og har mer karakter enn f.eks. klarinetten. Lyden er mer nasal, men enda viktigere: Obo´en er en av de melodiførende instrumentene i et orkester. Både beliggenheten og historien gjør at Hadeland kan spille en liten, men tydelig rolle i Osloregionen.

Hadeland er i dag det sorte hullet i Osloregionen. Området nordøst for Oslo er nærmest usynlig. Da bortsett fra alle i Oslo som enten har hytte på Mylla eller de som tar skibussen for å gå med sola inn til byen en vakker vinterdag. Dette skyldes først og fremst en elendig infrastruktur. Gjøvikbanen er den eneste togstrekningen der NSB nærmest lover forsinkelser på sine hjemmesider: “Gjøvikbanen er over 100 år, og var opprinnelig en tømmerbane. Alder på banen, svinger og eldre materiell gjør at driften er utfordrende, og at regularitet og punktlighet ikke er en selvfølge”. Snitthastigheten til toget er ikke stort raskere enn T-banen. Mangelen på befolkningsgrunnlag gjør at det heller ikke er lønnsomt å ruste opp banen. I Hadeland er det en historsk sterk grendestruktur, som gjør at de færreste bor i knutepunktene som stoppestedene utgjør.

lunner

Foto: Lunner stasjon

Kvaliteten på Riksvei 4 er heller ikke spesielt oppmuntrende. Det er fascinerende hvordan gravitasjonskraften mot Oslo sentrum gjør at verken Oslo eller Nittedal kommune gidder å bygge ut riksveien nordover. Fra Grorud til kommunegrensen er det tofelts vei, og det skal ikke mange gamle menn med hatt på veien før det blir propp. Tilsvarende har Akershus fylke og Nittedal kommune valgt å fokusere på veistrekningen fra sitt Rådhus langt sør i kommunen og ned til veikrysset på Gjelleråsen. Her kommer vi inn på det som kan virke som Hadelands største problem. Fraværet av framoverlente politikere på Stortinget som sitter i samferdelseskomiteen og som kan drysse veimillioner og togskinner fra Gjøvik og ned til Oslo. At Gjøvikbanen foreløpig er en blindtarm som ikke er koblet på det bredere tognettet, f.eks. ved Lillehammer, hjelper heller ikke.

19999

Hadeland er også en unaturlig konstruksjon. Den store utpendlingen fra ikke minst Lunner, men også Jevnaker til Oslo, gjør at disse to kommunene mer eller mindre er en integrert del av den funksjonelle Osloregionen. Gran kommune er i sterkere grad seg selv nok, med langt mindre både inn- og utpendling. Samtidig er det senteret på Gran som er det naturlige regionsenteret i Hadeland. Der har dere til og med pizzabuss. Alle funksjonelle regioner trenger et senter som regionen kan vokse ut fra. Gran er herved senteret i Hadeland. Hvis dere tre kommuner velger å slå dere sammen, har dere også løst problemet hvor storkommunens rådhus skal ligge.

Hadeland  har i altfor lang tid vært seg selv nok. Det kommer muligens av den historisk sterke bondekulturen der bøndene stort sett må se ned på sine egne støvler for og ikke trøkke på noen enorme kuruker. Løfter dere blikket ser dere en Osloregion på 2,2 millioner mennesker som beveger seg på kryss og tvers av regionen for å bo, arbeide eller rekreere. Foreløpig er dere for dårlig integrert til å få deres andel av den etterhvert store og slagkraftige regionen. Den gode nyheten er at det går godt for Hadeland, så fremt det går godt for Oslo, men den dårlige nyheten er at dere ikke blir vurdert som lokasjon for verken å bo, arbeide eller rekreere for andre enn de som allerede kjenner til Hadeland. Jeg vet f.eks. at det er skiføre her på Lyngasæter når krokusen blomstrer i Oslo. Hvorfor i all verden skal Oslofolk behøve å dra til Sjusjøen når Lyngasæter er drøye en time unna?

Det funksjonelle boligmarkedet i Osloregionen er relativt entydig. Når familier i Oslo får sitt andre barn trekkes de automatisk til fredelige pletter med mye grøntareal. Oslo taper hvert år barnefamilier i hopetall til Akershus. Hvorfor kan ikke disse like gjerne flytte til Harestua, Grua eller Roa? Og husk at det er barnefamilier der begge foreldre er i jobb som er kommunenes gull. Og de skatter til kommunen der de bor, og ikke der de jobber. Så lenge bedriftsbeskatningen er statlig er det mindre viktig å jage nye arbeidsplasser.

Trehjølrningen000008

Foto: Gran sentrum. Tendenser til bydannelse, om enn spredt og bilbasert.

Oppskriften for hvordan dere skal spille Obo´en i Osloregionens orkester er derfor oppsummert: Nyere bebyggelse bør legges rundt kollektivknutepunktene så det blir lettere å forsvare opprustning av Gjøvikbanen. Dropp alle former for identifikasjon med Oppland selv om dere ligger i Oppland fylke. Søk gjerne overflytting til Akershus eller jobb for at det nasjonale nivået legger ned fylkene og oppretter store regionkommuner. Legg alle eggene deres i hatten til Osloregionen og få til et mer integrert samarbeid med de to millionene som er deres naturlige naboer. Bli flinkere til å synliggjøre dere selv i Oslo. Hadelandpatriot Rune Resset har tidligere anbefalt å lage en Hadelandambassade på Oslo S. En utmerket ide der gode ambassadører viser veien til Gjøvikbanen. I Kongsvinger har de bla. leid Rockefeller for en kjempefest for sine utflytta sambygdinger og traktert dem med elgkjøtt. Profiler Lyngasætra som det nye Sjusjøen, og ikke minst. Sørg for at den mentale avstanden fra Oslo til Hadeland blir mindre. Så lenge det eneste Oslofolk forbinder med Hadeland folkene som står ved elvebredden og vinker Ha Det i historen om Professor Drøvel, får dere ikke tilførsel av den enorme kraften som for tiden er under oppseiling i regionen vår.

Med denne nettverkssamlingen har dere fått deres første Hadelandambassadør som ikke er knyttet til regionen. Jeg skal heretter vie deler av mitt liv til å få Hadeland til å blomstre og få den anerkjennelse regionen fortjener.

 

 

EU´s gavepakke til Oslo

Stengningen av Smestadtunnelen kan fort bli en gavepakke til Oslo fordi den framskynder et helt nytt kjøremønster.

ta62a038

Min ringe bolig har den fordel ev ulempe at vi stirrer rett ned på Ullernchaussen fra verandaen. De to første dagene etter at det ene kjørefeltet ble stengt i Smestadtunnelen var det knapt en bil å se. Da bortsett fra Teslaene. Teslaeierne er ikke som alle andre. De står høyt hevet over oss andre Osloboere, og kjører den elektriske luksusbilen sin om så verden sto foran undergangen.

Men poenget her er ikke å mobbe Tesle-eierne, men å minne om at Oslos beboere nå står foran et fundamentalt “veivalg” for å si det på et språk bileierne forstår. Nå har vi fått en gylden anledning til å parkere bilen for godt når vi skal bevege oss i byen.

Da Vancouver´s byplansjef Brent Toderian besøkte Oslo første gang under “Shakedown i Bjørvika” for åtte år siden viste han fram en revolusjonerende power point på det han kalte “vancouverism”. Bevegelse i Vancouver skal først og fremst skje på føttene, alternativt sykkel, til nød ved kollektivtransport.

Skjermbilde 2015-06-04 kl. 21.45.35

I dag snakker “alle” om at økningen i transportbevegelser skal skje gjennom alt 1-3. Da Brent besøkte Oslo for andre gang noen år senere kunne han fortelle at vinter-OL i 2010 førte til en varig endring i folks bevegelsesmønster. Mange av de som lot bilen stå under vinter-OL, parkerte bilen for godt.

Oslo har paradoksalt fått vårt vinter-Ol selv vi aldri fikk det. EU´s påbud om utbedring av tunnelstandarden med den påfølgende stengningen av Smedstadtunnelen, kan tilsvarende kan føre til en revolusjonerende endring av våre transportbevegelser. Men hvorfor er ikke Ruter mer offensive? Hvor er de organiserte syklistene i Oslo? Gjort riktig kan vi Oslofolk med rette spørre oss selv: Hvor var du da Smestadtunnelen ble stengt? Svaret er like forbausende enkelt som det er revolusjonerende. Jeg tok T-banen, sykla eller gikk på jobb.

Så får heller Teslaeierne breie seg på Ring 3 som om det ikke var noen morgendag.

Oslos underliv/underverden

Jeg hadde den ære å bli spurt om å være Oslolos for et utdrikningslag bestående av godt voksne menn og noen kompiser. Dette er hva som ble fortalt:

939530004_main

Bilde: Galgeberg 3

Hei karer og kvinnelig forlover! Jeg er bedt om å gi dere en guidet tur basert på den kommende brudgommens interesser; altså sex, sprit, adhd og balkanmusikk. Jeg har derfor valgt og tematisk avgrense min guidede tur til det vi kan kalle Oslos underliv. Oslos underverden er egentlig et mer presist begrep, da vi snakker om Oslo sett nedenfra, enten det er fra underbuksa eller de mørke skyggene som ikke tåler dagslys.

Vi starter her inne på gårsplassen til Galgeberg 3. Her lå byens galge og rettersted i flere hundre år fra senmiddelalderen og fram til 1800-tallet da retterstedet ble flytte noen steinkast unna til den andre siden av Strømsveien og den militære ekserserplassen på Etterstad. Da utgravingen av dette galgeberget startet i 1930-årene ble det funnet en anselig mengde med knokler og ikke minst en hodeskalle med en 12 toms spiker gjennom seg. Den siste henrettelsen på Galgeberg fant sted 14. oktober 1815, da løsarbeideren Anders Flatebydalen ble halshogd etter rovmordet på tjenestedrengen Gunder Gjestang utenfor Enebakk. Skarpretteren i Akershus stift, Anton Lædel, skilte Flatebydalens hode fra kroppen med ett hogg. Hodet ble deretter satt på stake. Kapping av hoder var forøvrig en populær beskjeftigelse for byens befolkning. Da Samson Isberg svingte øksen for siste gang i 1871 var det over 5000 nysgjerrige Oslofolk til stede.

Det er ikke tilfeldig at vi starter akkurat her på Galgeberg. Akkurat i svingen her borte har bøndene fra innlandet i mange år svingt ned mot byen og den syndens pøl som ventet dem nede i bakken. Se for dere den kommende brudgommen sittende på en hestekjerrre med korn eller smør i vogna, en knert himert på innerlomma og halvbennern i buksene. Spent til bristepunktet over de forlystelser som ventet han nede i bakken. Ha dette bildet på netthinnen når vi går inn i bussen igjen og kjøre like sakte som hestekjerra ville gjort ned bakken.

G-Tittel-0001596332

Vaterland representerte syndens pøl i flere hundre år. Etter at Vaterland bru ble bygget i 1654 ble all trafikk nord- og østfra slusa gjennom Grønlandsleiret. Først i 1827 ble Nybrua åpnet for å ta trafikken nordfra. På mange måter representerte Grønlandsleiret en spissrotgang der bare de færreste bøndene kom seg over elva og via Brugata til Youngstorget eller Stortorget. Her sto høkerne, brennevinssjappene og horene tett, og skulle lure bøndene for både last og penger. Begreper som bondefanget og bongeangst oppstå her i bøndenes ublide møte med byen. Mange av bøndene våknet opp dagen derpå uten verken varer, hestekjerrer, penger eller klær, og lusket slukøret hjem. Noen av dem ble også utsatt for rovmord. Visstnok skal de to siste som ble henrettet på Etterstad av bøddel Samson Isberg på 1870-tallet ha vært to dansker som sa de var interessert i å kjøpe et vognlass med røkelaks fra en godtroende bonde, men som i stedet for kappet hodet av han på vei mot Hovedøya.

neseblod

(her var det ikke mulig å stoppe rett utenfor Neseblod Records i Schweiigaardsgt. 56 så denne historien ble fortalt da bussen kjørte rundt og rundt i rundkjøringen ved Harald Hårfagres plass litt oppe i gata)

Her starter beretningen om et norsk musikkeventyr i milliardklassen. Den forrige innehaveren av denne platesjappa – Øystein “Euronymus” Aarseth – er mest kjent for å ha blitt truffet av 22 knivstikk påført Varg “Count Griscnackh” Vigernes i 1993, hvorav 16 av dem var i ryggen, selv om Varg Vikernes påsto at disse skadene kom som følge av at Aarseth falt om på knust glass. Selve drapet ble visstnok begått borte i Tøyengata der bommen er. Aarseth dannet black metal-bandet Mayhem i 1984 og markerte dermed begynnelsen på den eventyrlige norske black metal-suksessen. Hvis noen av dere tror at Varg Vikernes var den stygge ulven som drepte det lille lammet Aarseth må dere tro om igjen. Da bandmedlemmet Dead tok selvmord i 1991 var det Aarseth som oppdaget liket. Dead hadde forøvrig lagt igjen et selvmordsbrev der han beklaget at han brukte skytevåpen inne og etterlot seg så mye blod, Men framfor å ringe politiet skal Aarseth ha hentet et kamera for å ta bilder av liket. Ryktene skal også ha det til at han forsynte seg med deler av kraniet som lå strødd utover, for å lage smykker som han skulle gi til die hard-fansen. Bildet av likrestene med hjernemasse pryder forøvrig en bootleg-utgave utgitt i Sør-Amerika.

Alle bestialske mord har som regel et motiv. Her er motivet fremdeles dulgt. Skyldte Aarseth Varg penger for tidligere plateutgivelser? Var det rivalisering mellom to som ville være kongen på Black Metal-haugen? Derom tier sagaen.  Neseblod Records blir forøvrig besøkt av tusensivs av pilgrimsreisende black metal-fans fra hele verden, ikke minst i forbindelse med Inferno-festivalen som blir arrangert hvert påske, og er et av Oslos mest kjente landemerker globalt.

Aasted-2

Vi forflytter oss til Skippergata 6B. Her skjedde ett av de mest berømte drapene i Oslos kriminalhistorie. I 1957 ble 16-årige Rigmor Johnsen drept her. Hun var kvalt, forsøkt voldtatt, og deretter forsøkt tent på. Den da 23-årige Fredrik Fasting Torgersen ble kort tid etter arrestert og senere dømt for drapet. Ingen vitner kunne koble disse to sammen, så politiet fikk han dømt på tekniske bevis. Disse var avføringsbevis, bitebevis og granbarbevis. Offeret hadde tømt tarmene under kveldningsforsøket og det ble funnet avføring på Torgersens sko. Tilsvarende sto det et grantre i kjelleren der drapet ble begått, og grannåler ble funnet på Torgersen. Johnsens bryst hadde også bitemerker som påtalemyndighetene mente passet med Torgersens tanngard. De tekniske bevisene har svekket seg gjennom utvikling av ny teknologi. Torgersen har selv aldri innrømmet skyld og har gjennom årtier slåss for å få saken gjenopptatt. Kjente personligheter som Jens Bjørnboe engasjerte seg, overbevist om at det var et justismord. Torgersen var ikke mors beste barn, i 1957 hadde han nylig sluppet ut av fengsel for å ha forsøkt å voldta moren til en venn. Men derfor ble han også forhåndsdømt av mediene, er det mange som har hevdet. Regelen om at vedkommende er uskyldig inntil det motsatte er bevist, gjaldt ikke for Torgersen. Etter at Torgersen slapp ut av fengsel etter å ha sonet livsvarig (16 år), fikk han seg stamsted på Galgeberg Corner der vi startet vår guidede tur, og har lovet at han ikke vil oppgi kampen får sin uskyldighet før han går under torva.

s87_WEB

Her er vi ved Rådhusets østvegg. Rådhuset skal visstnok være det eneste offentlige bygget i verden som har en skulptur av en prostituert. Oslo hadde to strøk av byen der prostitusjon var utbredt. På Vaterland der ikke minst tilreisende ble traktert etter alle kunstens regler, og her i Vika der også byens elite vanket på bordellene, eller hos de litt finere 8-dagerspigene. I perioden 1840-1888 var prostitusjon legalisert i Oslo. Av helsemessige årsaker. Kjønnssykdommene florerte og ved å legalisere prostitusjon fikk man mulighet til å innkalle de prostituerte til jevnlige kontroller. Hvis vi tar en liten kunstnerisk frihet kan vi si at et av bordellene kalt Napoleons Slot lå akkurat her Rådhusets østvegg. Den seksuelle dobbeltmoralen i Oslo på denne tid ble kraftig angrepet av Hans Jæger og Christianiabohemen. Kvinnene ble forgudet som mor og hustru, men ikke tillaget noen egen seksualitet. Mennene kunne på sin side stilltiende få utløp for sine seksuelle lyster hos prostituerte.

pissoar-199x300Foto: Pissoaret ved Fagerborg kirke

Herfra og helt bort til Sigrid Undsets barndoms fjell Blåsen på andre siden av Stensparken, lå Natmandshaugen. Opprinnelig lå denne byens søppelfylling ved Rikshospitalet, men ble flyttet hit rundt 1820. Nattmannen sto nederst på den urbane rangstige. Hans oppgave var å rydde opp etter bøddelen, fjerne lik som ikke kunne ligge i vigslet jord, destruere døde dyr og ellers holde gatene rene. Nattmannen ble gjerne kalt rakker, og rakkerunger kom inn i språket på barn som oppførte seg pøbelaktig. Oppsiden av denne søppeldynga, var at byens innbyggere kom hit for å få god matjord straks lik og dyrekropper var blitt til jord. Av jord er du kommet, av jord skal du bli, men av jorden skal du igjen gjenoppstå.

Pissoaret vi står ved ble bygget i 1937, er nå fredet, og ble raskt et populært møtested for homofile. Derav kallenavnet kjærlighetskarusellen etc. At pissoaret ligner på en sopp som vokser opp av den fruktbare jorda på søppelfyllinga er nok en tifeldighet, men cruisingtrafikken i og rundt dette pissoaret representerte blant de tidligste periodene i Oslos historie da homofile viste sin seksualitet åpent over jorden.

Sognsvann

Da er vi kommet til veis ende der den vordende brudgom skal settes på prøve. Cruising-trafikken blant byens homofile hviler aldri her ved Sognsvann. Ikke minst oppe i området ved Store Stå. Reglene her er enkle. Du har ikke lov til å si nei hvis noen kommer og gjør tilnærmelser. Hvis du holder på med en kan du dog si nei til en tredje som kommer luskende. For å vise at brudgommen har utført oppdraget og faktisk beveget seg inn i cruisingland skal han komme tilbake med en kondom – brukt eller ubrukt – fra toppen av Store Stå der kondomene er tilgjengelige inne i en fuglekasse.