Brenn planene for Gjersrud-Stensrud

Gjersrud – Stensrud i bydel Søndre Nordstrand (ca. 4 000 dekar) utgjør det siste store ubebygde området i Oslos byggesone. La villmarka ta området.

15698131_223868868057597_6385061236197567483_n

Byrådet vil bygge rundt 10 000 boliger og nærmere 4 000 arbeidsplasser, pluss skoler, barnehager, service, idrettsanlegg og grøntområder på Gjersrud-Stensrud. Årsaken til at disse gamle planene framlegges er enkel å forstå. Et hardt presset Arbeiderpartibyråd vil på slutten av dagen primært bli målt på hvor mange boliger de klarer/klarte å bygge. Presset på det elleville boligmarkedet i Oslo gjør at det er nærmest umulig for nyetablerte som ikke har steinrike foreldre å komme inn på boligmarkedet. Og da er det virkelig fristende å pløye opp anselige mengder jomfruelig mark framfor å fortette, transformere og bygge høyere i den eksisterende bykroppen. Men det er like fullt galt av alle andre grunner. Her er tre av dem.

 1. Bryter med Oslos overordnede målsetting å bli verdens beste kompakte by

Oslos store fortrinn framfor andre storbyer er at bykroppen er ekstremt kompakt. Omtrent som kroppen til Røa-gutten Martin Johnsrud Sundby. Se for dere at hodet hans er Maridalsvannet, navlen er Sukkerbiten utenfor Operaen, mens armene danner øst- og vest-korridorene ut av Oslo. Det nylig avsluttede profileringsprosjektet for Oslo har utmeislet målsettingen om å gjøre Oslo til ”verdens beste kompakte by”. Intet mindre. At rundt 60% av reiser begått innenfor Oslos grenser gjøres av gående, syklende eller kollektivreisende er høyt, men ikke unikt. At røffly 30% av reisene gjøres til fots er derimot skyhøyt i forhold til for eksempel sykkelbyen København.

 1. Bryter med Oslos overordnede målsetting om knutepunktbasert byutvikling.

Dette prinsippet har vært knesatt siden utbyggingen av T-banen på 60-tallet. Skinnegående kollektivtransport først, bebyggelse dernest. I den nye kommuneplanen er dette prinsippet opphøyet nærmest til lov. Men i planene for Gjersrud-Stensrud er det ingen skinnegående kollektivløsninger i sikte. Tilkobling til Follobanen eller forlengelse av T-banen fta Klemetsrud anses som for dyrt. Tilbake står noe wishywashy om førerløse busser internt i området, ev Fornebuløsning (gud forby) med ekspressbusser. Ifølge PBE vil rundt 75% av reisende i G-S tas av bil, og ikke bare det. Med beliggenhet nær svenskegrensa vil også arbeidsreisene bli de lengste.

 1. Bryter med målsettingen om sosial bærekraft.

En av de største tabbene Oslos politikere har begått er utbygging av drabantbyene. Da eksploderte ikke bare biltrafikken, men samtidig skulle det skapes bykultur der kuene før hadde beita. Prinsippet om å bygge ut den tette byen ble forlatt. Begrunnelsen den gang er lignende den vi har i dag med ekstrem etterspørsel etter boliger. Men la oss ikke gjenta den samme tabben som den gang. Drabantbyene har vist seg å være dysfunksjonelle i forhold til sosial bærekraft. Ikke bare i Norge. De ble åndsforlatte sovebyer med monokultur og opphopning av sosiale problemer. Hvorfor? Hva hjelper det å bo i en leilighet med mye lys hvis det ikke er noe å gjøre der? Drabantbyene hadde ingen bykultur som innbyggerne kunne vokse inn i. Ingen bykultur som kunne regulere deres adferd. Ta min barndoms grønne paradis. Det er først nå at drabantbyen Bogerud er befolka av bra Oslofolk som vil ha møteplasser og bymessige tilbud. Det tar minst 50 år å bygge bykultur inn i drabantbyer.

At MDG har gått med på planene om å bygge ut G-S er komplett uforståelig. Hvorfor strupe biltrafikken inn til Oslo via E18 for å la den eksplodere på E6? Er det en slags omvendt Robin Hood-tankegang her. Hjelpe de rike på vest og dumpe omkostningene på østkantfolket? At Arbeiderpartiet vil bygge ut G-S er høyst forståelig. Å hjelpe vanlige Oslofolk inn på boligmarkedet ligger tett på partiets røde bankende hjerte. Men her heter virkemiddelet bymessig fortetting og ikke drabantbyer. Derfor kjære Byregjering: Ta fram esken med Nitedal Hjelpestikker og brann opp planene for Gjersrud-Stensrud.

 

 

 

 

 

12 Comments

 1. Dette er et grøssende forferdelig innlegg. Det får meg til å tenke på de europeiske stormaktene som delte Afrika mellom seg etter kartet uten tanke for alle de menneskene som bodde der under Berlingerkonferansen i 1873-84. Vi ser hvilke fatale konsekvenser det fikk helt inn i vår tid. Det samme gjaldt etter den andre verdenskrig da stormaktene delte Tyskland mellom seg, også etter kartet uten tanke for annet enn å kare til seg mest mulig, noe som blant annet gjorde at Berlinermuren ble bygget og et jernteppe senket seg over Europa, noe som også har konsekvenser i vår tid.
  At du, Eling Fossen, som skal være høyremann, er så bundet til planer og bestemmelser som er tatt, forhåpentligvis uten å tenke på de menneskelige konsekvensene det måtte innebære med at mange må oppgi sine hjem, er en skremmende tanke, og skal dette være Høyres politikk fremover, skifter i hvert fall jeg, og helt sikkert mange med meg, parti. Jeg har vært naiv nok til å tro at Høyre vernet om den fri eiendomsretten, og at folk selv skal få bestemme over skjebnen til sin bolig, UTEN overordende kommunale planer, men har altså tatt feil. Det er å håpe at det er kloke nok andre folk i Høyre som ombestemmer seg og skrinlegger de planene du lovpriser så veldig, for DEN KLOKE GIR SEG ALLTID FOR DET ER INGEN SKAM Å SNU.

  Det å bygge ut et område som er fritt og uten bebyggelse, MÅ VÆRE DET ENESTE HUMANE!!!!!
  Gudveig Henryette Aaby,
  nestleder i Grefsen og Disen Vel.

  Reply

  1. Hei Gudveig, jeg kan glede deg med at jeg ikke lenger er Høyremedlem. Jeg registrerer at du ikke synes planer er noe verdt å følge, at den private eiendomsretten er hellig og at det er langt bedre at byen flyter utover framfor å fortette. Det har selvfølgelig ikke noe med at kommuneplanen mot 2030 vil fortette kraftig langs Nedre Grefsen.

   Reply

  2. Hmm, har ikke Høyre, samt FrP og en del andre partier gått inn for å innskrenke eiendomsretten på Grefsen, da? Mener å huske at de ville forby folk å bygge så høyt de vil på sin egen eiendom. Uansett om man er for eller mot planene, så kan man ikke kalle høyhusforbud å forsvare eiendomsretten.

   Hvis du vil se hvor man kan ende opp helt uten reguleringer, så kan du forsåvidt ta en titt på gamle Kowloon Walled City, før de jevnet den med jorden. Interessant sted, men ikke særlig humant.

   Reply

 2. Hallo igjen! Du har helt rett i dine antakelser! Det glede meg at du ikke lenger er medlem av Høyre! Men jeg vet at du har økonomiske særinteresser i det at eiendomsutviklere får størst mulig fortjeneste av de tomtene de bygger på, og at ingen av dere har særlig interesse av å bevare et velutviklet, stabilt og godt miljø når det kan tjenes penger på å bryte det ned. Dette kaller jeg kynisme hvor bare pengene rår. Jeg har nettopp vært nede i Nydalen – huttetu å måtte bo der! Disse husene står heller neppe i mer enn hundre år! Det er trist med mennesker som ikke ser annet enn penger!

  Reply

  1. Tormod Klingenberg January 6, 2017 at 08:33

   Som nydalsbeboer så er jeg enig i at det har vært tatt noen merkelige bymessige grep der, spesielt når det kommer til aktivitet på gateplanet. Personlig har jeg tatt det opp med bl.a. Avantor og de er fullstendig klar over dette. Den fremtidige utviklingen av bydelen vil søke å rette opp i dette. Synes det skjer mye spennende her nå, og vil mye heller bo i Nydalen enn hvor som helst på oversiden av ringen.

   Reply

   1. Enig med deg Tormod. Da jeg besøkte kollektivknutepunkter i Oslo med ex-byplansjefen i Vancouver – Brent Toderian – trakk han fram Nydalen som et vellykket eksempel på det han kalte transit oriented development. Kollektivtrafikken er integrert i senterfunksjonene på en helt annen måte enn f.eks. Storo. Venter på at Gullhaug Torg skal bli noe mer enn en gate og noen parkeringsplasser. Hvis torget blir integrert med elva og badeplassen blir Nydalen et smykke.

    Reply

  2. Hei Gudveig, logikken din henger ikke på greip. I dette innlegget foreslår jeg at Gjersrud-Stensrud skal forbli ubebygget. Hvordan tjener utbyggerne og jeg på det? Og ditt angrep på Nydalen er bare pinlig. Nydalen er blant Oslos mest velfungerende nye bydeler. De har klart å bygge by inne i mellom restene av en stolt industrihistorie. De som arbeider og bor der reiser i all hovedsak kollektivt, og funksjonsblandingen mellom bolig og næring er super. Bare Gullhaug Torg gjenstår. Foreløpig er det mest en vei og noen parkeringsplasser.

   Reply

 3. Takk, Bydoktor Erling Fossen, for å løfte Mads Lindahls innlegg. Dette dreier seg om folkehelse i form av støy og trafikk og ikke villahagefortetning på Grefsen. Hilsen Søvndoktor

  Reply

 4. Du er nok ikke så dum, Erling Fossen, at du ikke forstår at jeg mener at utbyggere vil ha langt mer verdifulle tomter å bygge på enn de som er på Gjersrud – Stensrud, og det får de ved å rasere eksisterende bebyggelse vest- og nordover i Oslo!
  Når det gjelder Nydalen, er det svært mange blokker der hvor de som bor der, ikke har store muligheter til lys og luft utenfor sine leiligheter. Ikke alle er like urbane, mange foretrekker faktisk å kunne se ut av vinduene på gress, blomster, busker og trær. Det er livgivende for mange!

  Reply

  1. OBOS eier store tomter på G-S og vil mer enn gjerne bygge ut der. Daniel Siraj har også sagt i en leder i OBOS-bladet at det er lurere å bygge ut større felter på upløyd mark framfor å gå inn i et minefelt som Nedre Grefsen. Så her har du både relativt og absolutt feil.

   Reply

 5. Tommy Pedersen January 6, 2017 at 20:43

  Supert innlegg – la ungdommen (ihvertfall de uten foreldre med penger i ryggen) pendle til Halden. La oss gamlingene med penger få ha marka i fred. Ingen vits å bygge mer i Oslo – vi blir enda rikere vha verdistigning. Mangler bare at vi skal øke pensjonene våre også så oljefondet ikke tilfaller fremtiden. Heia oss. (PS: Verdens mest kompakte by ? – kalles asfaltjungel andre steder – skal ungene leke i garasjene i fremtiden?).

  Reply

  1. Hei Tommy, jeg er litt usikker på hvor og når ironien din slår ut. Er det slik å forstå at din løsning er å ta av marka og spre byen tynt utover slik at ikke asfaltjungelen dreper oss, samtidig som ungdommen får etablert seg litt nærmere Oslo enn Halden?

   Reply

Leave a Reply