Revolusjon nedenfra

Over hele Oslo organiserer lokalbefolkningen seg mot planer om utbygging av strøkene der de bor. På Ekeberg, Filipstad, Ruseløkka, Nedre Grefsen, Bogerud og Smedstad. Det er tent en ild som ikke bør slokke, men spre seg til alle strøk. At lokalbefolkningen bryr seg om byutviklingen i Oslo er kun av det gode slaget. Så fremt de inntar en konstruktiv posisjon der de ikke vil hindre utviklingen, men vil ha en kraftfull stemme når planene skal utformes og settes ut i live.

Det er mye å si om aksjonsgruppa på Nedre Grefsen. Deres argumentasjon er panisk, reaksjonær, og foreløpig lite konstruktiv. Men deres lydstyrke har nådd til alle deler av byen. Og budskapet til Oslos planleggere og utviklere er klar. Byutvikling i Oslo uten sterkere medvirkning fra innbyggerne er dømt til å mislykkes.

Spørsmålet er: Finnes det en konstruktiv vei som Oslos innbyggere kan marsjere langs? Selvfølgelig. Her er tre tips.

 1. Filipstadmåten. Velforeningene på Filipstad inviterte til en lokal plansmie der også arkitekt Niels Torp ble engasjert. De utarbeidet et alternativ til planene fra hhv. Plan- og bygningsetaten og grunneierne i Oslo Havn og Rom Eiendom. Foreløpig er det usikkert om de når helt opp til bystyret som skal velge hvilken plan for Filipstad de går for, men uansett har deres alternativ tvunget de andre partene til å modifisere sine forslag, og gitt politikerne et reelt utbyggingsalternativ. Deres organisering og arbeid burde også skape presedens fordi den aksepterer utbygging, men er uenig hvordan den skal skje.
 2. Bogerudmåten. Aksjonsgruppen “Et levende Bogerud” inviterte innbyggerne til å komme med forslag for utbygging av Bogerud senter. Bogerud senter har på mange måter falt etter de andre nærsentraene, og ikke fått den ønskede utviklingen. De reagerte på OBOS´ sine planer, og overrakte OBOS over 100 konstruktive forslag til små og store tiltak som ville gjøre senteret mer attraktivt. Under en debatt på en folkefest på sensommeren lovet også den utflyttede Bogerudsønnen og nåværende finansbyråd Robert Steen at aksjonsgruppen kunne sende forslagene til han så de i det minste ble realitetsbehandlet.
 3. Ruseløkkamåten. Aksjonsgruppa har gjennomført gatefester, omgjort fortau til forhager, tatt initiativ til å planlegge den nye Ruseløkka skole gjennom at kidza brukte minecraft, er blitt invitert med i utformingen av Vika senter, og viser forbilledlig gjennom det faglitteraturen kaller “guerilla planning” hvordan nærområdet kan og bør bli. De tar gradvis tilbake gatene og gjør dermed noe konkret for å bedre trafikksituasjonen.

14572977_10157693461710088_5024887780700165841_n

Byutvikling og planlegging blir aldri den samme igjen i Oslo. De to motpolene representert ved Plan- og Bygningsetaten og utviklerne, er nå supplert med en tredje folkelig kraft representert ved innbyggerne. Denne folkelige oppvåkningen vil endre byplanlegging og byutvikling i Oslo en gang for alle. Forhåpentligvis vil nye og gamle aksjonsgrupper lære noe av den konstruktive holdningen eksemplifisert over. Oppfordringen til Oslos innbyggere er herved gitt: Oslos framtid er altfor viktig til at dere ikke skal bry dere. Gå ut i gatene. Nå

 

2 Comments

 1. Gudveig Henryette Aaby October 29, 2016 at 12:30

  Hvis bare politikerne kan forstå at de er valgt for å FREMME FOLKETS VILJE, ikke sin egen. Lokaldemokratiet er nå lovfestet i Grunnloven!

  Reply

 2. På Nedre Grefsen vil den overordnedne Kommuneplanen med 12 etg. høye blokker (40m), 2000 nye boliger og at ca. 260 hus vil bli revet fullstendig ødelegge et allerede velfungerende bomiljø. Og dette har skjedd uten noen form for beboermedvirkning og at plutselig Nedre Grefsen var en del av Storo. Følelsen av maktesløshet og mydighetenes ignoranse blir som å helle bensin på¨bålet. Ikke noe rart at beborerne motsetter seg dette. Man kan ikke være konstruktive. Dette er et være eller ikke være for eksisterende bomiljø.

  Kommuneplanen legger opp til at flere knutepunkter kan komme og det undrer meg at ikke våre hagekolonier blir definert som utviklingsområder. Både Sogn Hagekoloni, Rodeløkka Kolonihage og Solvang Hagekoloni oppfyller kriteriene for utviklingsområder med nærhet til offentlig kommunikasjon. Jeg ser dette som absurd tanke og dårlig byplanlegging på samme måte som rasering av nedre Grefsen. Jeg er ikke i tvil om at rettighetsinnehaverne i kolonihagene ville reise seg i protest.

  De nevnte eksemplene på konstruktive løsninger passer overhode ikke inn. Ingen av disse vil få revet en eneste bolig! På Bogerud er det foreslått å bygge 3 nye blokker der det idag er parkeringsplass og daglivarebutikk. På Ruseløkka diskuteres trafikkforholdene og en ny Ruseløkka skole. Fjordbyen har overhode ikke de samme problemstillingene.

  Hvis det kan hjelpe vår sak så er det arrangert gatefester på Nedre Grefsen også!!

  Reply

Leave a Reply