Oslo mot Trump

Når skal Oslos politikere gå aktivt og høylytt ut mot president Donald Trump?

Det går ikke en dag uten at vi alle tenker på og blir deprimert av denne gulrotfargede mørkemannen som truer med å omgjøre the land of the free and the home of the brave til virkelighetens Mordor. Foreløpig har Oslopolitikere tvinnet tommeltotter, og tenkt at dette er noe som først og fremst skjer der borte, og at kampen må føres der borte, og ikke her. Men etter at Trump gikk løs på Sverige kom virkeligheten brått nærmere også her. Norge og Oslo er ingen isolert øy. Vi er bare en tweet unna fra en ustabil pekefinger. Når som helst kan vi bli dratt inn i denne globale kampen mellom det gode og det onde. Når den frie verden er truet innenfra har vi som innbyggere i byen med det store hjertet plikt til å slutte rekken bak amerikanske aviser, byer, menneskerettighetsbevegelen, og minoriteter av alle slag.

no-trump-hair-master

Her er analysen og mulige virkemidler vi kan ta i bruk. Spørsmålet er: Hvordan styrke førstelinja der borte?

a. Mediene.

Det er helt korrekt at førstelinja i denne krigen først og fremst går mellom Trump og amerikanske medier som Washington Post og New York Times, og de amerikanske byene. Marie Simonsen skriver at Trumps krigserklæring mot pressen har ført til det gledelige faktum at amerikanerne har begynt å lese aviser igjen. Hver gang Trump bruker pekefingeren sin er det noen medier som får eksplosiv vekst i antall abonnenter. Hvis du først skal betale penger for å lese nyheter kan du f.eks. først som sist gå til New York Times for å kjøpe digitalt abonnement. Gå også inn på alle de største amerikanske nyhetssidene og klikk vilt på alle annonser du ser for å styrke medienes økonomiske plattform. Sett amerikanske medier som førstesiden i nettleseren din.

b. Amerikanske byer.

Da Trump signerte sin famøse presidentordre om å nekte innreise for alle fra syv navngitte land, gikk borgermestrene i alle de største amerikanske byene raskt ut og protesterte, og fredet sine innbyggere og sa at de ikke vil innlede noen klappjakt på dem. Trump fikk knapt noen stemmer i de største byene, og det er byenes mangfold som først og fremst blir rammet av Trumps politikk. Men byene har også et annet trumfkort. De står for nesten hele USA´s verdiskapning. Amerikanske byregioner står for 90% av BNP. De tredve største byregionene står for halvparten av BNP. Og 2/3 av borgermestrene i USAs 100 største byregioner er demokrater.

Demokratenes vei tilbake til makten ligger i byene. Da er spørsmålet: Hva kan vi Oslopolitans gjøre for å styrke de amerikanske byene? Tenk med lommeboka også her. Legg gjerne ferieturen til de amerikanske byene, og styrk turismenæringen. I New York er turismenæringen byens femte største og sysselsetter 320 000 new yorkere. I Los Angeles der antall turister er noe lavere enn i New York (røffly 50 millioner mot 60 millioner) sysselsetter turismenæringen hele 464 000 arbeidstakere.

c. Styrke det sivile samfunn

Marie Simonsen skriver om hvordan den amerikanske borgerrettsbevegelsen American Civil Liberties Union fikk en eksplosiv vekst i donasjoner etter at Trump signerte sitt innreiseforbud. ACLU var til stede på alle flyplasser og hjalp de som ble rammet, og ble heltene i førstelinjetjenesten mot Trump. Doner gjerne penger til ACLU. Plannet Parenthood var en annen organisasjon som har fått eksplosiv støtte gjennom det som er blitt døpt “rage donation”. Trumpadministrasjonens angrep på aborttilhengerne – og her er vel visepresident Pence farligere enn Trump selv – har økt donasjonene eksplosivt, og også her er det suverent enkelt å donere penger og vise sin støtte. Paradoksalt kan føderale kutt i bevilgninger mer enn oppveies av donasjoner fra det globale samfunnet.

d. Hvordan ramme Trumps lommebok?

Amerikansk mikroaktivisme kjenner ingen grenser. På hjemmesiden til GrabYourWallet er det listet opp samtlige selskaper som kan spores tilbake til Trumpfamilien, enten gjennom direkte eierskap, at de selger og markedsfører Trumps produkter eller gir råd til presidenten. Siden oppdateres kontinuerlig. Og det fungerer. UBER-sjef Travis Kalanick trakk seg fra Trumps økonomiske rådgivningskomite etter massive protester. Kjernen i denne aksjonen er å ramme Trump det eneste stedet han virkelig bryr seg om. På pungen. Sjekk denne listen daglig, og den tilbyr også detaljert råd om konkrete aksjoner du kan gjøre, fra å skrive personlige emailer til selskaper, til hvordan dele budskapet med venner og familie.

Norge er heldigvis også Anderledeslandet på en bra måte. Bortsett fra noen Frp´ere som raser over fake news i media, har Norge ingen større populistbevegelse som henter sin næring av fremmedfrykt. Selv om det ville gjort oss godt å få fjernet Sylvi Listhaug. Der norsk innvandringspolitikk har balansert godt mellom naive svensker og slemme dansker, er nåværende innvandringspolitikk blitt dansk og menneskefiendtlig.

Det er først og fremst Frp og Senterpartiet som profiterer på framveksten av høyrereaksjonære stemninger, skapt i kjølvannet av Trumps seier. Men heldigvis er Oslo foreløpig immun mot mørkemenn av alle slag. Riktignok fosser Sp fram på landsbasis, men forblir et promilleparti i Oslo. Og det er interessant fordi halvparten av Oslos innbyggere er innflyttere. Det sier noe om kraften i Oslos sivile samfunn. Og Frp er blitt den store taperen i Oslo de siste årene. I siste meningsmåling for Oslo gjort i desember er Frp på oppsiktsvekkende minimale 6,1% og står i fare for å bli mindre enn Rødt.

Oslopolitans i alle bydeler. Foren eder. La oss sørge for at Oslo forblir en Trumpfri sone.

Leave a Reply