Er Arendal bærekraftig?

Hvorfor er det så stort sprik mellom teori og praksis i Arendal?

Arendalsuka handler i liten grad om Arendal. Det er synd. Både fordi byutvikling bør være det sentrale temaet i den pågående kommunevalgkampen landet rundt, og fordi Arendal trenger mer hjelp enn de fleste andre byer.

Bærekraftige byer er blitt et trendy begrep som har en trehodet betydning, i betydning økonomisk, økologisk og sosial bærekraft. I Nærings-NM skårer Arendalsregionen blant landets laveste, både på vekst, lønnsomhet og nyetableringer. I Arendal bor folk mer spredt enn i andre byer. Det gjør at byen i stor grad er bilbasert, og der det store flertallet bor i enebolig. For å ha sosial bærekraft må byene ha et pulserende sentrum. I den forbindelse er Agderpostens skråblikk ”Mens vi venter på et bysentrum” før sommeren trist lesing. Konklusjonen til den kvinnelige skribenten mer enn antyder at arendalittene er mer opptatt av fred og ro enn puls.

amfi_arendal

ill. Amfi Arena. Norges styggeste kjøpesenter?

Hvorfor er det så stort sprik mellom teori og praksis i Arendal? Byen har en meget kvalifisert sjefsarkitekt og byplanene fram mot 2023 ligger ikke tilbake for andre og større byers ambisiøse planer. Men noen enkle prinsipper for å redusere spriket mellom planer og virkelighet kan knesettes:

  1. Byen må vokse innenfra. Det hjelper fint lite å ha ambisiøse planer om å lage en polysentrisk region med flere tydelige bydelsentra, når sentrum er dødt. Det er sentrum som er hjertet i alle byer. All boligbygging og næringsetablering bør primært skje gjennom transformasjon av sentrum. Vancouvers tidligere byplansjef og Oslovenn – Brent Toderian, sa at store bygg i sentrum ”cannot have asses”. Store bygg enten det er Amfi kjøpesenter eller kulturhuset må ”vrenges” slik at de forholder seg til gatene og plassene i byen.
  2. Enhver kvadratmeter må fylles med aktivitet 24/7. Det siste en by trenger er store bygg der de som arbeider går hjem kl 16.00, og svære bolig-ghettoer der ingen ting skjer på dagtid. En by har ikke råd til å la en eneste kvadratmeter være uvirksom i løpet av et døgn.
  3. Av dette følger det at områder må planlegges som multifunksjon der boliger, arbeidsplasser og forlystelse integreres på de samme områdene. Bygg høyt, bygg tett, bygg differensiert.

Mens planene for Arendal i aller høyeste grad er bærekraftige stryker virkelighetens Arendal med glans både når det gjelder økologisk, økonomisk og sosial bærekraft. Spørsmålet om det må være slik er det opp til arendalittene selv å besvare.

One Comment

  1. Bra at vi har et utfordrende eksempel rundt oss når debatten braker løs på mandag 🙂

    Reply

Leave a Reply